OK
×
Actievoerder
Steven Soeten

MMS Verboden? Gezondheid Verboden!

Dank voor uw interesse in mijn petitie.
Hieronder leg ik uit waaraan uw donatie wordt besteed: 

Thank you for your interest in my petition.
Below I explain what your donation is spent on:

- Petitie 2e kamer
- Contra expertise deskundige 
- Juridische kosten

- Petition for Parliament
- Contra expertise costs
- Legal costs

Petitie 2e kamer / Petition for Parliament

De petitie gaat vergezeld met 50 sets MMS en relevante gebruiksinformatie voor alle leden (zittend en reserve) van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid.

Petition for Parliament

The petition is accompanied by 50 sets of MMS and relevant usage information for all members (sitting and reserve) of the Dutch House of Parliamentary Committee for Public Health.

Contra expertise deskundige (Recht) / Contra expertise expert (Law)

Een of meer contra expertises worden uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen die berekeningen en conclusies uit het NVWA onderzoek naar MMS op waarheid en juistheid toetsen. 

One or more counter expertise are carried out by independent experts who test calculations and conclusions from the NVWA investigation into MMS for truth and accuracy.

Juridische kosten Legal costs

De hetze tegen tegen MMS dient tot staan te worden gebracht. Veel mensen hebben baat bij MMS en zijn van mening dat MMS verkrijgbaar moet blijven. Daar waar sprake is van smaad en laster zullen verantwoordelijke personen worden gedaagd of zal aangifte worden gedaan. 

The witch hunt against MMS must be halted. Many people benefit from MMS and believe that MMS should be available. Where there are defamation and slander, responsible persons will be summoned or a police report will be made.

Door mijn petitie te ondersteunen met een donatie kunnen we deze misstanden ten goede keren. En let op: MMS staat straks in eenieders EHBO kastje.

By supporting my petition with a donation, we can reverse these governmental and media abuses. And pay attention: Chlorine dioxide (MMS) will soon be in everyone's first aid kit.

Dank voor uw interesse, handtekening en donatie! 

Groet,
Steven

Thank you for your interest, signature and donation!

Greeting,
Steven

* De datum waarop we zijn uitgenodigd om de petitie te presenteren wordt nog bepaald.

* The date on which we have been invited to present the petition is still being determined.

 

M. Soeten aan teamlid Steven Soeten

Goed werk Steven. Ga ervoor!

€ 25

27-06-2022

T. Duiker aan teamlid Steven Soeten

Ik zou heel graag begeleiding willen bij gebruik mms

€ 10

23-10-2021

L. Creemers aan teamlid Steven Soeten

Na een hele dag zoveel mogelijk gelezen te hebben over alles rondom MMS ben ik nog geen ervaringsdeskundige, maar heb wel vertrouwen in het product. In dit leven op meerdere wijzen ontdekt dat de hazen in wereld vaak anders lopen dan verondersteld. In Dld inmiddels CDL besteld, maar ben nog steeds op zoek naar een gebruiksaanwijzing. Wellicht kan iemand mij die aanreiken? Als ex-klokkenluider steun ik van harte het indrukwekkende werk van Steven Soeten. Leo Creemers, Vorstendom 19 te 5431DC Cuijk. M: 06-10560355

€ 50

29-01-2021

J. den Hartog aan teamlid Steven Soeten

Zeer goed initiatief! Laat de waarheid zegevieren

€ 50

10-09-2020

Acuutflex aan teamlid Steven Soeten

Ik gebruik mms al jaren en met mij nog meer bekenden van mij! Dit middel is veiliger dan veel reguliere medicijnen waar jaarlijks duizenden mensen aan overlijden.

€ 25

09-09-2020

M. Steltenpool aan teamlid Steven Soeten

Wat fantastisch Steven dat jij je nek durft uit te steken. Iets wat ECHT werkt mag eindelijk eens gezien en gehoord worden! Top.

€ 25

23-05-2020

Anoniem aan teamlid Steven Soeten

€ 25

28-02-2020

A. Nuijten aan teamlid Steven Soeten

Door MMS is mijn maagzweer verdwenen.

€ 25

29-12-2019

1
2
3
4
dakje met Geef-logo
€ 955 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 3.000
31%
32

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar deze actievoerder:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon
Er wordt uitbetaald op een SEPA IBAN rekeningnummer met de volgende tenaamstelling: S.J. Soeten

Delen

Aan wie wil je doneren?
×
Steven Soeten
Steven Soeten

€ 955 opgehaald