Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Agrinas (Stichting)

Agrinas (Stichting)

Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres. Stichting GeefGratis maakt dit GRATIS mogelijk voor aangesloten goede doelen. Goede doelen kunnen dus aan de ANBI wetgeving voldoen door onderstaande transparantie pagina volledig en juist in te voeren in de database van Stichting GeefGratis via het CMS systeem binnen Geef.nl. Ook voor goede doelen die geen ANBI zijn is het verstandig deze informatie te publiceren zodat ook zij het publiek via geef.nl van deze informatie voorzien. Goede doelen zijn niet verplicht deze data via geef.nl te delen of in te voeren.

1. Naam organisatie

Agrinas (Stichting)

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 8087.65.322
KvK Nummer: 41041269

3. Internet adres

http://www.agrinas.org

4. Contact

Postadres
Rotholm 20
8321DK Urk
Bezoekadres
Rotholm 20
8321DK Urk

Email:
Telefoonnummer: 0578697016

5. Doelstelling

Agrinas staat voor: Agrarisch - Onze primaire doelgroep is te vinden onder de boerenbevolking op het platteland en onze expertise is voor een belangrijk deel gericht op de ontwikkeling van de landbouwkundige sector. Internationaal - Ons bereik is internationaal, waarbij we ons richten op de armere landen buiten de rijke, geôndustrialiseerde wereld, m.n. het "zuiden" en de voormalig communistische wereld. Ook onze vrijwilligers hebben verschillende nationaliteiten. Assistentie - We gaan vooral in op verzoeken die tot ons komen. We willen hierin naast de mens staan en oplossingen zoeken d.m.v. langdurige ontwikkeling op basis van dorpsgemeenschappen. Wij willen hierbij participeren met overheidsdiensten en andere organisaties die een soortgelijk doel nastreven.

7. Bestuurders

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst
B.   Spruijt Voorzitter 14/12/2012
J.G.H.   Vermeulen Secretaris 14/12/2012
S.J.   Weststeijn Penningmeester 14/12/2012
B.   Companjen lid 04/10/2000

8. Beloningsbeleid

We zijn een vrijwillgersorganisatie. Dus zowel bestuur als medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Slechts gemaakte onkosten worden vergoed.

9. Activiteiten

Plattelandsontwikkeling in: * Albanië * Bosnië * Kazakstan * Afghanistan

ANBI logo + transactie status HTML embed code

Kopieer onderstaande embed code zodat u het ANBI logo inclusief de transparantie status kunt plaatsen op uw eigen website. De gekopieerde HTML broncode moet in de HTML broncode binnen uw website geplakt worden. Het plaatje linkt naar de transparantie pagina binnen geef.nl en wordt dagelijks vernieuwd met de juiste datum.


Agrinas (Stichting) logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Agrinas (Stichting) opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 2.527,-

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Agrinas (Stichting) opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 41041269
RSIN Nummer: 8087.65.322
GeefGratis Nummer: 519

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Agrinas (Stichting):

http://agrinas.geef.nl