OK
×

Yayasan Santi Rama

Yayasan Santi Rama logo 1
Yayasan Santi Rama is een bijzondere school in Jakarta voor doofstomme kinderen dat een bescheiden subsidie van de Overheid krijgt en verder afhankelijk is van materiële giften en financiële donaties. Het merendeel van het personeel zijn vrijwilligers die slechts een onkostenvergoeding krijgen. De leerkrachten zijn afgestudeerd voor het basis- en voortgezet onderwijs, maar worden regelmatig bijgeschoold voor het speciaal onderwijs. Ook de leerkrachten werken voor een deel op vrijwillige basis. Naast het normale onderwijs (basis en voortgezet), krijgen de kinderen ook diverse lichamelijke oefeningen en therapieën om zo goed mogelijk met hun handicap te kunnen leven. Voorts krijgen ze vaklessen en trainingen in motortechniek en lichamelijke verzorging (haar, manicure, pedicure, enz.), zodat ze ondanks hun handicap later meer kans op de arbeidsmarkt krijgen. Niet alle ouders van de kinderen zijn echter in staat het volledige schoolgeld, ca. 45 Euro per maand, te voldoen. Voor deze kinderen is de school genoodzaakt een uitzondering te maken en betalen deze kinderen slechts een deel van het normale schoolgeld danwel tijdelijk helemaal geen schoolgeld. Dit betekent dat de school structureel aan inkomstenderving lijdt en dus geen geld heeft voor regulier onderhoud en/of aanschaf van benodigde materialen voor het onderwijs.  Zie verder www.santirama.sch.id