OK
×

WIN-O melanoomgroep

WIN-O melanoomgroep logo 1

De WIN-O melanoomgroep is opgericht voor medisch oncologen, chirurgische oncologen en dermatologen van de melanoomcentra  (waaronder het NKI-AVL het het prinses Maxima maximacentrum   voor kinderoncologie ) die zich bezighouden met de behandeling van melanoom patiënten. Bopvendien heeft de WIN-O ook de melanoom researchgroep. 

De organisatie van de zorg rondom de nieuwe behandelingsmodaliteiten en de behandeling van toxiciteit staat centraal. Daarnaast zal de groep zich inzetten voor het genereren van een actueel overzicht betreffende alle lopende melanoomstudies in Nederland en ook voor het faciliteren van toekomstige (site)-studies. Wij hopen dat dank zij deze initiatieven patiënten met een melanoom de meest optimale behandeling zullen krijgen en tevens de ontwikkeling van nieuwe therapieën wordt bespoedigd. 

Voor de kosten van onder andere backoffice, overhead, website, overleg is veel geld nodig. Aangezien we een stichting zijn (ANBI status sinds 2010) en geen vereniging en we dus geen (contributiegeld) ontvangen, zijn we genoodzaakt om uw hulp te vragen om onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen.