OK
×

Transition Home

Transition Home logo 1
In het Transition Home (doorgangshuis) wonen acht meisjes. (15 t/m 17 jaar), zij staan alleen en zijn opgegroeid in een internaat. Ze hebben vaak afschuwelijke dingen meegemaakt. Drie jaar lang wonen ze in het Transition Home en worden door sociaal werksters voorbereid om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Een psychologe helpt de meisjes om hun verleden te verwerken en om zich als persoon verder te ontwikkelen. Zonder deze hulp is het heel moeilijk om een goede toekomst op te bouwen.Eén van de doelen van dit project is de meisjes te beschermen tegen de vrouwenhandel. Dit kunnen we doen door hen te helpen een toekomst op te bouwen. In de internaten is hier weinig aandacht voor en worden de meisjes aan hun lot overgelaten. Het onderwijsniveau is slecht en allerhande dingen van het dagelijks leven, wordt niet geleerd. Na deze drie jaar gaan de meeste meisjes wonen en studeren of werken in de hoofdstad Chisinau. De sociaal werksters houden dan nog regelmatig contact met hen, en vervolgens kan er een nieuwe groep van 8 meisjes in stromen.