OK
×

Stop Kindhuwelijken in Indonesië

Stop Kindhuwelijken in Indonesië logo 1

Onder de naam "Stop Kindhuwelijken in Indonesië" is in 2016 een groot, nieuw project gestart. Het project heeft tot doel het aantal kindhuwelijken in Indonesië terug te dringen.

 

In de afgelopen jaren werden wereldwijd jaarlijks 13.5 miljoen kinderen uitgehuwelijkt voor het achtiende levensjaar.De verwachting is dat in 2013 15.4 miljoen kinderen zullen trouwen terwijl ze nog geen achtien zijn.

 

In Indonesië is 25% van de meisjes getrouwd voor het achtiende levensjaar. 5% van de meisjes is getrouwd voor het vijftiende levensjaar.

 

Dit project heeft, naast het terugdringen van het aantal kindhuwelijken, ook tot doel de kennis omtrent de problematiek te vergroten en bewustwording te creëren wat betreft de gevaren en risico's van kindhuwelijken voor meisjes.

 

Het project bestaat uit de volgende projectonderdelen:

 

1. Empowering girls: Het sterker en mondiger maken van meisjes door middel van formeel en informeel onderwijs en het geven van trainingen en workshops.

2. Mobiliseren van families, leraren en gemeen-schappen:  Het geven van trainingen en workshops en het vormen van actie-groepen om bewustwording te creeren.

3. Het verstrekken van diensten: Het opzetten van een 24/7 hotline en het inrichten van een veilige ruimte voor opvang van slachtoffers. Daarnaast het geven van psychische-, medische- en juridische hulp aan slachtoffers.

4. Trainingen voor stake-holders en het voeren van lobby voor betere wetgeving.

 

 

Dit project hebben we kunnen opstarten met hulp van Rabobank Ede, Soroptimisten Ede en Toyota Material Handling. Uw steun is nog heel hard nodig om dit probleem aan te pakken.