OK
×

SPAAR MEE VOOR HET KATTEN LANDGOED

SPAAR MEE VOOR HET KATTEN LANDGOED logo 1
Het komt veel voor dat katten uit huis worden gezet omdat mensen niet voldoende op de hoogte zijn welke verantwoordelijkheden er komen kijken bij de opvoeding en verzorging van katten en omdat de dierenasiels vol zitten.Kattenbescherming Nederland streeft naar een structurele oplossing van het zwerfkattenprobleem en wil dit in samenwerking met andere partijen omzetten in concrete actie. De Kattenbescherming is in oktober 2005 opgericht met als missie “over 20 jaar geen zwerfkatten meer in Nederland”. Van dweilen met de kraan open nu naar het opvangen van druppels in de toekomst.Ook zijn veel katten in asielen die daar eigenlijk niet langer kunnen blijven. Ze zijn te oud, te gebrekkig, te verwilderd of geïnfecteerd met een besmettelijk virus en maken geen kans meer op een nieuw baasje. Toch kunnen ook deze katten best nog jarenlang een heel fijn leven hebben. De Kattenbescherming geeft ze die kans.De Kattenbescherming wil daarom graag een stuk weide/gras land (minimaal 30.000 m2) om vormen tot een wandel en doe landschapstuin met struiken, bomen, gras en water, een (kersen) boomgaard, kipjes voor de eieren, kweken van nut gewassen op een kleinschalige, ecologisch bewuste, diervriendelijke, biologisch dynamische wijze, bestemt voor menselijk en dierlijke consumptie.De locatie van de Kattenbescherming moet ook een ontmoetingsplaats zijn voor o.a. mensen die eenzaam zijn. Ze kunnen komen kletsen, koffie drinken, knutselen, schoonmaken, katten aaien, klusjes doen, ed. zodat ze uit hun sociaal isolement komen en zich weer nuttig kunnen voelen.Het doel van de Kattenbescherming is dat deze mensen een zinvolle dagbesteding hebben en kunnen wennen aan structuur, regelmaat en verantwoordelijkheid. Vrijwilligerswerk levert plezier en erkenning op. De mensen leren andere mensen kennen en soms ook nieuwe vaardigheden. Het kan zelfs een opstapje naar een (nieuwe) baan zijn. Mensen in staat stellen zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. (zorgboerderij)Per dagdeel kunnen 5 mensen tegelijk aan het werk zijn. Per jaar hoopt de Kattenbescherming zo rond de 15 mensen te kunnen helpen.Kattenbescherming Nederland is nu op zoek naar hulp bij het aanscherpen van het plan voor een locatie en het vinden van partners en financiering voor een locatie. En dus ook de gemeente bereid te vinden het bestemmingsplan zo te wijzigen dat de Kattenbescherming zich er mag vestigen.SPAAR MEE VOOR HET KATTEN LANDGOED OP GIRO: 118.16.54 t.n.v. Kattenbescherming Nederland, vermeldt bij de omschrijving uw adresgegevens, dan wordt u door ons op de hoogte gehouden. Snel, gemakkelijk en veilig doneren aan Kattenbescherming Nederland? Kopieer dan deze link in uw browser: https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1217