OK
×

Scholingsproject Bali

Scholingsproject Bali logo 1
De Stichting Scholingsproject Bali is in 2010 opgericht en heeft als doelhet ondersteunen van onderwijs aan kinderen op Bali. Wij doen dit primairdoor individuele sponsors te werven, die één of soms ook meerdere kinderenwillen ‘’adopteren’’, door jaarlijkse een bedrag van 100 Euro (basisschool) of 135Euro (middelbare school) te betalen aan de Stichting. Hoewel het basisonderwijs opBali gratis is, zijn er toch veel (verplichte) extra kosten voor de ouders. Dit betreftboekengeld, een schooluniform, sportkleren en kosten voor vervoer naar school.In veel gezinnen bedraagt het inkomen niet meer dan enkele dollars per dag, en dan is100 of 135 euro per jaar een grote uitgave. Omdat ouders het toch belangrijk vindendat hun kinderen naar school gaan, sluiten ze vaak een lening af bij de bank. Dit geldkunnen zij soms weer niet terugbetalen, zodat hun schuld elk jaar groter wordt. Ookkomt het regelmatig voor dat de kinderen in hun vrije tijd moeten gaan werken (b.v.souvenirs verkopen op het strand). Dit willen wij als stichting voorkomen.
dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 100opgehaald
1donaties

door gevoerde geefacties die verbonden zijn aan dit project

Website:
Startdatum:
26-02-2012