OK
×

Purpose Accelerator

Purpose Accelerator logo 1

FairLife en het THRIVE Institute zetten zich in voor een rechtvaardigere wereld, waarin de steeds groter wordende afstand tussen rijk en arm overbrugd wordt en werken eraan om van de individuele welvaart een collectief welzijn te maken. De basis voor een vitale toekomst is gelegen in het streven naar een rechtvaardigere verhouding tussen sociale-, ecologische- en economische betekenis, de ijkpunten in de betekeniseconomie. De race naar een zo hoog mogelijke individuele welvaart gaat wereldwijd ten koste van onmachtige kansarmen en een uitgeput milieu. In de betekeniseconomie transformeert welvaart voor het individu in welzijn voor velen. Zelfontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en financiële zelfstandigheid is het doel.

Gezamenlijk hebben wij een programma ontwikkeld dat bedrijven in staat stelt op simpele wijze zelf in transitie te gaan. Doel van dit programma is om bij de BV NL een balans te brengen in de verhouding tussen sociale-, ecologische- en economische waarden en daardoor een bijdrage te leveren aan de volgende doelen:

a)  het bevorderen van activiteiten om te voldoen aan de wereldwijde klimaatafspraken (Parijs, Madrid).b)  het bevorderen van individuele zelfredzaamheid en sociale inclusie.c)  het stimuleren van lokale economieën.De door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals zijn voor ons een handvat om de gestelde doelen te behalen. Vanuit onze visie en doelstelling zien wij 8 SDG’s die ons binnen het programma kunnen helpen om op simpele wijze bedrijven aan de slag te krijgen met activiteiten gericht op onze doelen.

Na de analyse van de bedrijfsprocessen komen er aandachtspunten naar boven. Het succes zit hem in het simpel en klein houden om voor de rest van het bedrijf (lees personeel) en de klanten, bewijs te leveren dat waarde kan worden toegevoegd. Hiertoe hebben wij een model ontwikkeld (het Impact Value Dashboard) dat op simpele wijze inzicht geeft in de impact die een bedrijf heeft op de 8 gekozen SDG’s.

dakje met Geef-logo
Startdatum:
31-08-2020
Einddatum:
31-08-2030
Nog 3609 dagen te gaan