OK
×

Onze projecten in 2023

Onze projecten in 2023 logo 1

1.Operatieprojecten (Schisis, Kinderurologie)

1.    Van 5 t/m 21 april– Kinderurologie – Dr. Herman Bakker, kinderuroloog, Dr. Liem Lie, uroloog en Dr.Frank Froeling, kinderuroloog, Nederland.

Dit project bestond uit het houden van dagelijkse spreekuren voor voornamelijk de spina bifida patiëntjes of kinderen met geboren afwijkingen aan het urogenitaal stelsel – resultaat 200 kinderen gezien op het spreekuur- 17 operaties verricht

2.    Van 4 t/m 7 mei – Schisis- team o.l.v. Dr.Marco Lazo, plastisch chirurg, Peru, In dit operatieproject werden 19 schisiskinderen geopereerd en training gegeven aan locale kaak- en kinderchirurgen

3.    Van 21 mei t/m 3 juni – Schisis of brandwonden – team o.l.v. Dr.Reinier van Twisk,plastisch chirurg, Nederland

In dit operatieproject werden 51 schisis of brandwondenkinderen geopereerd en training gegeven aan locale kaak- en kinderchirurgen

4.    Van 28 augustus t/m 2 september– Schisis– team o.l.v. Dr.Paco Parri,plastisch chirurg, Spanje

Bij dit operatieproject zullen 40 schisiskinderen worden geopereerd en training gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

5.    Van 28 oktober t/m 10 november  – Schisis – team o.l.v. Dr. Reinier van Twisk, plastisch chirurg, uit Nederland

Bij dit operatieproject zullen 50 schisiskinderen geopereerd worden en zal training gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

6.    Van 27 november t/m 8 december  - Schisis – team o.l.v. Prof. Dr. Aebele Mink van der Molen, plastisch chirurg, Nederland

Bij dit operatieproject zullen 50 schisis- of brandwonden kinderen  worden geopereerd.

7.    Iedere maand opereert het Peruaanse team o.l.v. Dr.Gustavo Florez tussen de 4-8 schisispatientjes.

 

·         In ieder operatieproject worden 40 tot 70 operaties uitgevoerd bij 20 tot 55 kinderen. Ook worden operatietechnieken getraind aan lokale medici. Handelingen en operaties die worden uitgevoerd zijn: Laboratoriumonderzoek (preoperatief)

·         Röntgen- ecografie onderzoek (preoperatief)

·         Schisiscorrecties (plastisch)Sluiten van open gehemeltes (plastisch) Brandwondencorrecties, opheffen van contracturen (plastisch) Blaas- en nierafwijkingen (urologie)

 

2. Het houden van (gratis) campagnes zoals bijv. Gehoortesten. Deze campagnes worden gehouden met de medewerking van onze Peruaanse medische staf, zoals in deze campagne met onze KNO arts Dr. Jefferson Estefanero

3. Het houden van (gratis) spreekuren op locatie met onze mobiele spreekkamer,  PAZMovil Het streven is om iedere maand deze spreekuren te houden, zoals wij dat ook in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd.

4. Het verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen, psychologische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames voor zowel de kinderen uit de schisis- als spina bifida projecten.

5. Aanschaf van lachgassedatie-apparatuur : In onze nazorgprojecten voor de schisis, down, paralisis cerebraal of spina bifidapatientjes zit o.a. tandverzorging.

In deze patientengroepen is dat een moeilijk traject ,veroorzaakt door traumas (zeker bij schisispatientjes)of geestelijke c.q. lichamelijke beperking (down, paralisis cerebraal of spina bifida) en extreme angststoornissen. Willen wij de lachgassedatie in de tandartspraktijk implementeren. Daar een slechte gebitsverzorging (caries, mondabcessen en tandvleesontstekingen) tot o.a. medische problemen leiden, maar ook een groot risico op een postoperatieve infectie veroorzaken bij het verrichten van een gehemeltesluiting. 

6.De kinderpolikliniek in ClinicaPAZHolandesa/‘Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis: verzorgt dagelijkse spreekuren, screening van de patiëntjes voor de operatieprojecten, begeleiding en nazorg, medische consulten, tandartspraktijk, logopedie, psychologische begeleiding en fysiotherapie/revalidatie. Het ziekenhuis beschikt over de volgende specialismen: kindergeneeskunde, kinderchirurgie, kinderneurochirurgie, gynaecologie, orthopedie, cardiologie, kno en urologie.

7.De continuering van de zorgkwaliteit voor de patiënten van diverse Peruaanse ziekenhuizen in het Zuiden van Peru door het doneren van medische basismaterialen (medicijnen, infuussystemen, steriele handschoenen, drains t.b.v. hydrocephalus, operatiepakketten, hechtmateriaal, gazen, etc.).

8.De continuering van het geven van trainingen, workshops en voorlichting aan zowel ouders, patiëntjes als professionals. O.a. Incontinentietrainingen (urine en faeces) voor patientjes met spina bifida. Ook de andere nazorg gaat gepaard met voorlichting en training aan ouders en patientjes.

9.In 2017 hebben wij een (whatsapp) oudergroep voor downkinderen opgericht en inmiddels zijn er meer dan 300 ouders lid geworden. Sinds 1 januari 2020 bieden wij deze kinderen multidisciplinaire zorg (kinderarts, kno-arts, fysiotherapist, logopediste en tandarts) aan. Kinderen met DS hebben een verstandelijke handicap en een vertraagde algemene ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch. Daarnaast hebben ze bijkomende aandoeningen, zoals aangeboren hartafwijkingen, keel‐, neus‐ en oorproblemen, en voedingsproblemen.

9. In 2021 hebben wij een (whatsapp)groep voor ouders met autistische kinderen opgericht en inmiddels zijn er meer dan 500 ouders lid geworden. Door het houden van Q&A internetsessies met professionals (psychologe) of een van de ouders, proberen we meer informatie en handvaten te geven.

10.Organisatie van workshops voor medici, paramedici en veldwerkers met als onderwerpen onder meer: Voorlichting en Preventie van geboorte-afwijkingen door middel van foliumzuur en voeding, incontinentiemanagement, anaesthesie bij kinderen.

11.Organisatie van bijscholingscursussen (o.a. kindergeneeskunde, kinderurologie, kinderanaesthesie, intensive care, internationale protocollen Evidence Based Medicine en Care voor medici en paramedici werkzaam in het kinderziekenhuis.

 

dakje met Geef-logo
Startdatum:
31-12-2022
Einddatum:
30-12-2023