OK
×

Onze activiteiten in 2022

Onze activiteiten in 2022 logo 1

De noodtoestand in Peru geldt voorlopig tot december 2022. Gelukkig kunnen wij wel na twee moeilijke jaren weer operatieprojecten organiseren. Deze hervatten dit jaar. Het is hoognodig, alleen al in de wachtlijst voor schisisoperaties staan 380 kinderen.

We zijn verschillende nieuwe activiteiten gestart in 2022. De verbouwde container (waarmee de donaties naar Peru in 2020 zijn vervoerd, kan nu gebruikt worden als mobiele spreekkamer). Het houden van medische campagnes zoals gehoor- en zichttesten of mondzorg doen we nu met deze faciliteit.

De nazorgprojecten, trainingen, oudergroepen, workshops en bijscholingscursussen kunnen we sinds februari weer min of meer normaal geven in ons ziekenhuis.

 

<h4>OPERATIEPROJECTEN (SCHISIS, KINDERUROLOGIE)</h4>Van 24 tm 28 maart – Schisis – team Dr. Asensio, plastisch chirurg uit Guatemala

↳ Bij dit operatieproject zullen 20 schisiskinderen geopereerd worden en training worden gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

Van 26 april tm 7 mei– Kinderurologie – Dr. Herman Bakker, kinderuroloog en Dr. Liem Lie, uroloog, uit Nederland

↳ Dit project bestaat uit het houden van dagelijkse spreekuren voor voornamelijk de spinabifidapatientjes en het verrichten van operaties

Van 26 tm 30 mei – Schisis – team o.l.v. Dr. Asensio, plastisch chirurg, uit Guatemala

↳ Tijdens dit operatieproject zullen 20 schisiskinderen worden geopereerd en training worden gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

Van 15 tm 20 augustis – Schisis – team o.l.v. Dr. Parri, plastisch chirurg, uit Spanje

↳ Tijdens dit operatieprojezullen 40 schisiskinderen worden geopereerd en zal training worden gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

Van 23 oktober tm 7 november – Schisis – team o.l.v. Dr. Reinier van Twisk, plastisch chirurg, uit Nederland

↳ Tijdens dit operatieproject zullen 50 schisiskinderen geopereerd worden en zal training worden gegeven aan kaak- en kinderchirurgen

Van 19 november tm 3 december Schisis – team o.l.v. Dr. Aebele Mink van der Molen, uit Nederland

↳ Tijdens dit operatieproject zullen 50 schisis- of brandwonden kinderen worden geopereerd.

November/december Kinderurologie Prof.Dr. Tom de Jong en Dr. Olga Arguedas, uit Nederland

↳ Dit project bestaat uit het houden van spreekuren, het verrichten van operaties en het trainen van urologen en verpleegsters.

Het houden van gratis campagnes zoals bijv. Gehoortesten NIEUW.Deze campagnes houden we met medewerking van onze Peruaanse medische staf, zoals in deze campagne met onze KNO arts Dr. Jefferson Estefanero. In deze twee dagen durende campagne werden 57 patientjes gezien en getest.

In juni zal er een gratis mondzorgcampagne worden gehouden i.s.m. laatste jaar mondhygiëniste studenten uit Arizona.

Het houden van (gratis) spreekuren op locatie met onze mobiele spreekkamer, PAZMovil NIEUW – Het eerste spreekuur hebben wij reeds gehouden. Dit was in Paucarpata bij een kindertehuis voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapten.

Meer dan 30 kinderen werden gezien. Iedere maand plannen we een mobiel spreekuur.

Het verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen, psychologische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames voor zowel de kinderen uit de schisis- als spina bifida projecten.

dakje met Geef-logo
Website:
Startdatum:
31-12-2021
Einddatum:
30-12-2022