OK
×

ONS Kantelhuis

ONS Kantelhuis logo 1

Community met meerwaarde - Leven met een meerwaarde

ONS Kantelhuis is naast een maatschappelijk opvangproject tevens een betaalbaar innovatief toekomstgericht community project met meerwaarde. Wat HARD nodig is en waar het HART nodig is!

Waarom een community met meerwaarde als draagbasis voor tijdelijke opvang van mensen in een sociaal zwakke positie? Omdat wij geloven in de kracht van ondersteunende community.

Voor wie

Er is een snelgroeiende groep mensen die qua hulpverlening tussen wal en schip dreigt te vallen door een onverwachte wending in hun persoonlijke omstandigheden. En als je dan geen geld en geen indicatie hebt voor hulpverlening, dan wordt deze groep vaak aan hun “lot” overgelaten vaak met verdere escalatie vandien. De woningmarkt heeft een dieptepunt bereikt waarin sociale huisvesting amper nog beschikbaar is/komt. Naast een landelijk beleid dat  nog te weinig ruimte overlaat voor eigen woonwensen en initatieven om duurzaam en minimalistisch  te leven in andere leefvormen.
We raken door een kapitalistische individualistische economie steeds verder verwijderd elkaar en van de natuur; wat een negatieve invloed heeft op sociale cohesie, ons welzijn en onze geestelijke en fysieke gezondheid.
 
Herstel- en herstarttijd

Er is van alles te ‘koop’ voor persoonlijke ontwikkeling en lifestyle transformatie, maar slechts betaalbaar voor mensen met voldoende inkomen. WIj denken dat juist mensen in een sociaal/financieel kwetsbare positie hier zo ontzettend veel aan kunnen hebben.  Voor deze doelgroep willen wij dan ook instrumenten  beschikbaar stellen via een ‘ander uitwisselingssysteem’. De meeste communities die in Nederland aan het ontstaan zijn, net zoals die in het buitenland , zijn vooral voor en door mensen zijn die het zich financieel kunnen veroorloven. Waardoor door de ‘nieuwe samenlevingsvorm’ de mensen in een zwakke sociale en financiele positie wederom uitsluit.  Dat moet toch anders kunnen?

Binnen ONS Kantelhuis zoeken we oplossingen waardoor deze mooie tools beschikbaar komen voor juist die mensen die het zich niet kunnen veroorloven.

In ons meerjarenplan kunt u lezen hoe we dit zien en nog veel meer.

Enkele onderdelen zijn:

Sociale Permacultuur

De permacultuur is gebaseerd op het idee dat acties binnen een systeem voordeel moeten opleveren voor het systeem als geheel. Dit principe kan op zijn beurt ook worden toegepast op menselijke gemeenschappen en sociale groepen; we noemen het dan sociale permacultuur. Veel van de onderliggende ideeën van permacultuurontwerp  kunnen worden gebruikt om te overwegen hoe we denken over sociale gemeenschappen, politieke systemen en economieën. Ze kunnen ook manieren bieden om te herleiden hoe we gemeenschappen en bedrijven opnieuw kunnen vormgeven ten bate van iedereen.


Hybridevorm om subsidieafhankelijkheid te voorkomen

Ons kantelhuis is een Stichting die tevens onderneemt.  Dat deze hybridevorm voor velen nieuw is, blijkt wel uit de vragen die we krijgen.  In de huidige economie kennen we allemaal de onderneming die een stichting start om optimaal gebruik te maken van de vele financiele voordelen. De omgekeerde versie ervan, waar alle profijt juist ten gunste van de stichting komt behoeft wat nadere uitleg. Wij hebben gekozen voor deze vorm om keuzevrij te blijven en subsidieafhankelijkheid te voorkomen.

Community leden en tijdelijke Gasten

In de eerste opzet van het huis houden we rekening met een aantal community leden die langdurig bij ONS Kantelhuis zullen verblijven  die ieder tevens actief een een bijdrage in tijd levert aan ONS Kantelhuis en haar 10 tijdelijke bewoners.

De community leden zijn en blijven autonoom, en passen binnen de visie van ONS Kantelhuis. Zij leveren ieder vanuit eigen expertise of vaardigheden een unieke  bijdrage aan het huis en aan het vaste activiteitenaanbod voor de tijdelijke gasten. De tijdelijke gasten verblijven volledig gratis en verzorgd  tijdens hun verblijf en dragen in ruil hiervoor weer bij aan het onderhoud van ONS Kantelhuis en ons voedselbos .

Mede-kantelaars en vrijwilligers

Mede-kantelaars van buitenaf stellen wij tegen zeer gunstige voorwaarden in de gelegenheid om bij ons workshops en activiteiten te komen verzorgen voor zowel onze tijdelijke gasten, als voor hun eigen gasten en gasten uit de gemeente/regio waarin we gevestigd zijn. Vrijwilligers zijn onmisbaar in ons plan, zij dragen ONS Kantelhuis een warm hart toe en helpen vanuit hun betrokkenheid, talenten en passie waar mogelijk bij de opbouw van en het onderhoud van huis. Voor een continue doorstroom van vrijwilligers zullen wij o.a. aansluiting zoeken bij gemeenten en overkoepelende organisaties als WWOOF.

Samen leven als community

Dat kan nogal een uitdaging zijn. Hiervoor hebben wij een programma beschikbaar wat helpt om bewuster te kijken naar ‘wat er speelt in de interactie en communicatie met anderen en jezelf’ Maar vooral ook hoe je dat ‘reageren’ kunt veranderen als je ‘eigen reageren’  belemmerend is voor jezelf en voor het open samenleven binnen ONS KantelHuis en de maatschappij. Inclusiviteit van diversiteit staat hierin centraal.

Zelfvoorzienend leven

In ONS Kantelhuis streven we ernaar om op termijn zo zelfvoorzienend mogelijk te kunnen gaan leven. Dit houdt in dat oa op het programma staan om een eigen voedselbos, moestuin en een fruit en noten boomgaard aan te leggen met daarnaast een medicinale kruidentuin.  Dit doen wij volgens de biologisch-dynamische teeltmethode uit de permacultuur, waarbij we werken met respect voor en volgens het ritme en de principes van de natuur. Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk met inheemse soorten te werken, om het voortbestaan hiervan een handje te helpen.

Wij kunnen op termijn zelfvoorziend zijn door het innovatieve circulaire community model dat  het opvanggedeelte geheel kan dragen. Een samenleving is slechts zo sterk als haar zwakste schakels, daarom ONS Kantelhuis, we dragen het samen. Een ander bijkomend voordeel is dat men als community bepaalde gebruiksgoederen  gemeenschappelijk kan aanschaffen en middels deelgebruik kan benutten.

Waarom een community met opvang in Nederland?

1. Omdat we hier ook genoeg mensen in een sociaal kwetsbare positie hebben die door ons systeem vaak nog verder ‘gekwetst’ worden  waar we graag iets ‘ondersteunend’ voor willen realiseren en
2. Omdat veel communities die nu aan het ontstaan zijn vaak alleen toegangelijk zijn voor mensen die enige vorm van kracht en financieën hebben om zichzelf ‘in te werken/kopen’.
3. Omdat wij geloven in de toekomst en kracht van sociaal ondernemen in de betekeniseconomie en atlijd zoeken naar de win/win/win

Dat kan en moet ons inziens dus echt anders!

Wij zetten ons in om een duurzaam, toetsbaar, dupliceerbaar en overdraagbaar model te ontwikkelen waarop ook in andere sectoren voortgebouwd kan worden. Een hele reeks Kantelhuizen, in iedere provincie 1 Kantelhuis,  lijkt ons dan ook een mooi haalbaar streven voor de toekomst.

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 10opgehaald
1donaties

door gevoerde geefacties die verbonden zijn aan dit project

Website:
Startdatum:
27-05-2019