OK
×

Next Generation

Next Generation logo 1

Het project 'Next Generation' verwijst enerzijds naar de wisseling van artistieke en zakelijke leiding van het Roder Jongenskoor (RJK), dat sinds Oktober 2022 is overgedragen aan een volgende generatie, maar verwijst vooral naar de dynamiek van het RJK, waar jongenssopranen 'de baard in de keel krijgen' rond hun 14-15e jaar, en dan moeten stoppen als sopraan, om eventueel door te gaan als alt, tenor of bas. Dit vereist een voortdurende aanwas van de 'next generation' jongens, die vanaf 6 jaar kunnen instromen en dan een gedegen muzikale opleiding krijgen en het plezier van samen prachtige muziek  zingen kunnen ervaren. 

Dit willen we bereiken door:

1. 'Experience concerts', waar je kennis kunt maken met de muziek van het RJK in diverse kerken in en rondom Groningen 

2. 'Sing-in events', waar je kunt mee repeteren met het RJK, om daarna samen de ingestudeerde muziek ten gehore te brengen

3. Extra PR activiteiten onder jongens op de lagere scholen van Stad en Ommelanden

Totale kosten: 5000 Euro (voor extra huur kerken/zalen, dirigenten en organisten en PR materiaal)

dakje met Geef-logo
Website:
Startdatum:
13-10-2022
Einddatum:
30-12-2023