OK
×

Marijn en Esther de Zwart

Marijn en Esther de Zwart logo 1
Marijn en Esther de Zwart zijn in opleiding voor een uitzending met MAF. Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie de Zwart mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Uitzending is pas mogelijk wanneer er minimaal 45.000 euro beschikbaar is in hun steunfonds. Dit bedrag is jaarlijkse nodig om de kosten voor hun uitzending te kunnen voldoen. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Marijn & Esther financieel te ondersteunen.