OK
×

Lezen en schrijven voor vrouwen in Timal

Lezen en schrijven voor vrouwen in Timal logo 1
In de 7 dorpen van de bergregio Timal ziin in alle 9 buurtschappen  tweejarige alfabetiseringsklassen georganiseerd waar analfabete vrouwen kunnen leren lezen en schrijven. Door de enorme belangstelling en het grote enthousiasme van de vrouwen zijn 116 klassen georganiseerd. Eind 2011 hebben ca. 2.600 vrouwen de eerste stap hebben gezet naar persoonlijke ontwikkeling en gaat er een hele nieuwe wereld voor hen open.  Om de investering in de alfabetiseringsklassen ook duurzaam te maken zijn inmiddels 52 kleine bibliotheekjes voor vrouwen georganiseerd die hen in staat stellen hun nieuwe leesvaardigheden te onderhouden en verder te ontwikkelen.  Van de bibliotheekjes wordt intensief gebruik gemaakt. Kosten per alfabetiseringsklas: € 623