OK
×

Kindertehuis Los Pinos

Kindertehuis Los Pinos logo 1
Stichting Wees Kind heeft in Huaraz, in het hooggebergte van Peru, een kindertehuis gerealiseerd. Hier vingen wij sinds 2003 tientallen kansarme kinderen op die zonder deze hulp aan hun lot over zouden zijn gelaten. Kloosterzusters droegen zorg voor de kinderen. Sommige van onze kinderen waren er zo erg aan toe dat zij het niet hadden overleefd als deze hulp iets later was gekomen. Ze kregen van Stichting Wees Kind de basis waar ieder kind recht op heeft. Bovendien boden we ze medische zorg en extra onderwijs om hun (ontwikkelings-) achterstand in te halen.Stichting Wees Kind stelde naast hulpgoederen, geld en kennis ook hulp ter beschikking gesteld in de vorm van een vrijwilligersprogramma. Nederlandse vrijwilligers staken in Peru de handen uit de mouwen. Waarom Peru? De meerderheid van alle kinderen in Peru leeft onder de armoedegrens. De Peruaanse regering is er tot nu toe niet in geslaagd de armoede te bestrijden. Alle hulp moet dus komen van kerken, ontwikkelingsorganisaties en van particuliere initiatieven zoals de onze. Vooral in de hoofdstad Lima is het armoedeprobleem goed zichtbaar. In de sloppenwijken zwerven kinderen hongerig over straat en doen zij wanhopige pogingen om te overleven. Er zijn kinderen die bedelen en stelen om aan geld voor eten te komen. Soms glijden de kinderen zo ver af dat ze lijm gaan snuiven of in de prostitutie terecht komen. In de bergen is de armoede minder direct zichtbaar maar net zo schrijnend. Deze kinderen wonen vaak wel in een hut of op een stukje land met hun ouders, maar worden mishandeld, misbruikt en zijn vaak zwaar ondervoed en gaan niet naar school. Er zijn kinderen die ernstig ziek worden en het niet overleven. Kloosterzusters, die in dit soort arme gebieden in Peru werken, zorgen ervoor dat steeds meer van deze kinderen hulp krijgen. Ondertussen is een groot deel van de eerste groep kinderen met hun (pleeg) ouders en andere familieleden herenigd. Al is de situatie van veel van hen nog erg armoedig, ze zijn nu gezond en geschoold en kunnen zich redden en ook hun (stief-) broertjes en zusjes helpen. Wij werken nog steeds samen met de kloosterzusters om de laatste kinderen te helpen totdat zij bij hun familie terecht kunnen. Stichting Wees Kind begeleidt hen van het kindertehuis in Los Pinos naar een zelfstandige toekomst. Als hun thuissituatie niet verbeterd is zodra ze volwassen zijn, blijft Stichting Wees Kind hen begeleiden en geeft hen daarmee de kans te gaan studeren of een vak te leren. We hopen zo te bereiken dat zij daarna zelf anderen gaan helpen. Hiertoe hebben we een studiefonds opgericht. Structurele bijdragen aan dit fonds zijn welkom, zodat we alle kinderen die kans kunnen bieden. Wilt u meer weten over het project, het studiefonds of onze stichting? Bezoek dan de website: www.stichtingweeskind.nl .