OK
×

Kids Behind Bars ~ Gevangenisproject kinderen Indonesië

Kids Behind Bars ~ Gevangenisproject kinderen Indonesië logo 1

Gevangenisstraf zou de allerlaatste optie moeten zijn voor minderjarigen die in aanraking komen met de wet. In Indonesië is dit niet het geval. Kinderen krijgen lange straffen voor vaak kleine vergrijpen.

 

Kids Behind Bars is een project waarbij begeleiding wordt gegeven aan minderjarigen in de gevangenis op Batam. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de faciliteiten in de gevangenis en veel aandacht wordt besteed aan het vergroten van de kennis van gevangenispersoneel wat betreft de Universele Rechten van het Kind.

 

Met het project Kids Behind Bars hebben wij ons, in samenwerking met Impulsis, de afgelopen jaren sterk gemaakt om voor de kinderen in de gevangenis een eigen afdeling te maken. Dat is gelukt! De Indonesische overheid heeft de financiering en de bouw van een nieuwe afdeling op zich genomen en wij hebben zorggedragen voor de inrichting van een bibliotheek, een computerlokaal en sportaccommodaties. Door dit initiatief van onze dochterorganisatie Setara Kita werd de stichting door de minister van justitie in Indonesië, Andi Mattalatta, beloond met een mensenrechtenonderscheiding.

 

 

De leefomstandigheden zijn voor de minderjarige kinderen afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Twee maal per week bezoeken onze maatschappelijk werkers de gevangenis om met de jeugdige delinquenten te praten en hen te helpen bij scholing en handvaardigheden