OK
×

Homabay Drinking Water Project (Kenia)

Homabay Drinking Water Project (Kenia) logo 1

Met het Homabay Drinking Water Project is het doel om i.s.m. de lokale vissers gemeenschappen gedecentraliseerde drinkwaterpunt te bouwen in Homabay County, gelegen aan het Victoriameer aan een zogeheten Beach Unit. Over het gebied: 80% van de bevolking in dit gebied woont in dorpen en gemiddeld op 7 km afstand van een drinkwaterbron ondanks dat dit gebied aan het Victoriameer grenst. Wable heeft de handen ineengeslagen met lokale gemeenschappen om binnen een periode van 5 jaar de afstand terug te dringen van gemiddeld 7 naar 3 km. Én Wable wil kwalitatief hoogwaardig drinkwater bieden!  We bieden training en bewustwording activiteiten waardoor de lokale gemeenschap in staat gesteld wordt om zelfstandig het onderhoud en eventuele reparaties uit te voeren. De lokale gemeenschappen voeren de leiding over het dagelijkse beheer van het waterpunt. Via bewustwordingsactiviteiten wordt kennis en ervaring gedeeld over het belang van het drinken van schoon en veilig water, de impact op de gezondheid van de mensen. Een betere gezondheid zorgt ervoor dat je beter kunt functioneren en door drinkwater dicht bij de mensen te brengen wordt tijd bespaard. Het zijn meestal de vrouwen en meisjes die kilometers moeten lopen om water te halen. I.p.v. het water te koken op vuur met gekapt hout biedt het drinkwaterpunt veilig en schoon drinkwater en gaan we ontbossing tegen.  

 

Het waterpunt brengt economische levendigheid en stimuleert lokale bedrijvigheid rondom het waterpunt van ijsmakers voor de visserij, restaurantjes en toename van landbouwactiviteiten en verkoop van lokale oogst. 

Elke Beach Unit heeft een lokale commissie bestaande uit professionals in de gemeenschap zoals gezondheidsmedewerkers, vertegenwoordigers van (vrouwen/jongeren) groepen en chief (een soort wijkregisseur). ln samenwerking met de commissie wordt gekeken wie er vanuit de gemeenschap betrokken worden bij de voorbereiding, het opzetten en het dagelijkse onderhoud van het waterpunt. Onze lokale teamleden, community leaders en technici, sturen het proces aan en bieden (bege)leiding in het opzetten van het waterpunt. Technici van het team in Nederland bieden technische ondersteuning en/of advies. We realiseren op dit moment gedecentraliseerde waterpunten in Homabay County en zullen dit zo mogelijk uitgebreiden naar andere Counties (provincies) in Kenia. Elk waterpunt voorziet direct ruim 5000 mensen van schoon en veilig drinkwater. 

Jouw donatie komt 100% ten goede aan dit project.

dakje met Geef-logo
Website:
Startdatum:
31-12-2023
Einddatum:
30-12-2032
Nog 3091 dagen te gaan