OK
×

Help ons quarantainestallen te realiseren...

Help ons quarantainestallen te realiseren... logo 1
Normal 0 21 Normal 0 21 Binnen de opvang van Stichting Melief zijn we er trots op dat de dieren, die ooit verwaarloosd, mishandeld of gedumpt zijn geweest, hier permanent kunnen verblijven. En dat we de dieren in groepen kunnen houden. Want verreweg de meeste dieren komen, ondanks hun verleden, juist daardoor helemaal weer bij.   Soms ontkomen we er echter niet aan om individuele dieren (tijdelijk) apart te zetten. Omdat ze ziek of zwak bij ons gebracht worden en daardoor geobserveerd en behandeld moeten worden. En bijvoorbeeld ook kleiner moeten staan om beweging te beperken. Of het dier moet beschermd worden tegen onstuimigheid van de anderen in de groep. Zodat het in alle rust kan herstellen.   Als zoiets voorkomt in de opvang, moeten we altijd ter plekke een onderkomen maken  met hekjes, oude hokjes en kooien. Een gesjouw met palen, schrikdraden, stenen, stukken gaas… dit kost een hoop tijd en is vaak maar net afdoende. Plus: als het dier weer beter is, moet het allemaal weer opgeruimd worden, want de situatie voor de volgende zieke is vaak weer helemaal anders.   Na jarenlang geïmproviseerd te hebben, hebben we na uitvoerig beraadslagen een plan bedacht om dit zo flexibel mogelijk op te lossen, zodat we voor iedere gelegenheid die zich voordoet een mogelijkheid hebben. Omdat nu vrijwel ieder plekje met een dak erboven op de boerderij al benut wordt, rest er nog één plaats waar we iets aan de bestaande toestand kunnen veranderen om zo’n flexibele ruimte te creëren.   Aan de eendenstal bevindt zich een afdak van zo’n 20 meter lang en ongeveer 4,5 meter breed. Onder deze overkapping bevinden zich een geïmproviseerde stal voor de pony’s en de toegang naar de eendenstal. Verder is de hele overkapping onbenut. Wat we willen doen is de ponystal daar tijdelijk weghalen en er een betonnen vloer storten, want nu is er alleen zand, en een harde, goed schoon te maken ondergrond is natuurlijk onontbeerlijk. Vervolgens moet de aansluiting van dak naar afdak op sommige plekken gerepareerd worden, zodat het ook echt droog blijft onder het afdak.   Na deze essentiële voorbereidingen willen we er 4 stalruimtes creëren, volgens het principe paardenbox, waarin verschillende dieren gelijktijdig apart kunnen staan. Eén van de 4 stallen zal de nieuwe nachtstal voor de pony’s worden, zodat we in ieder geval 3 ruimtes beschikbaar hebben voor herstellende boerderijdieren. Het paardenbox-systeem zorgt ervoor dat de indeling altijd veranderd en dus aan een veranderende situatie aangepast kan worden.   We zijn al begonnen met geld inzamelen voor dit project, waarvan het totaalbedrag op ongeveer €15.000,- begroot is. We zijn door een lobbyactie in kleine kring al over de €2.500,- heen, dus de eerste stappen naar het efficiënter kunnen inspringen op het in de opvang krijgen van zieke dieren zijn gezet!   Help ons dit belangrijke project te vervolmaken! Iedere bijdrage is welkom! Vermeldt altijd even je naam en adres, zodat we je op de hoogte kunnen houden van het verloop. Namens de dieren bij Melief alvast heel erg bedankt voor je steun!