OK
×

Hart voor een kind

Hart voor een kind logo 1
Leven in een gezin is in Moldavië voor veel kinderen niet weggelegd. In Moldavië leven ruim 13.000 kinderen in internaten (of op een kostschool). Een kind in een internaat heeft vaak geen idee wat het betekent om in een gezin te wonen en wordt m.n. emotioneel verwaarloosd. Daarom is er het project Hart voor een Kind. Een kind wordt een kans geboden op een beter bestaan door het vanuit een internaat in een gezin te plaatsen. Er zijn gezinnen die een kind willen opvangen, maar door onvoldoende financiële middelen is dit voor hen niet mogelijk. Door middel van een adoptiesysteem waarbij de sponsor maandelijks een bijdrage geeft wordt hier een oplossing voor geboden.