OK
×

Gouden Mannen

Gouden Mannen logo 1


Het programma ‘Gouden Mannen” is er op gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van kwetsbare mannen te vergroten.

Stichting Kantara-Brug wil de positie van mannen bevorderen, met bijzondere aandacht voor die mannen die in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Door het opstellen van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen, het bieden van begeleiding en het verzorgen van diverse cursussen geven wij kwetsbare mannen meer zelfregie en grip op hun eigen leven. Deelnemers leveren daarnaast zo veel mogelijk naar eigen vermogen hun bijdrage aan de samenleving. Kantara wil haar potentieel van bezoekers om die reden zo veel mogelijk stimuleren zich in te zetten in het kader van vrijwillige inzet en informele zorg of voor de organisatie van Kantara-Brug.

Doel

Het doel van Gouden Mannen is om de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mannen met potentie tot meer meedoen teverbeteren, zo optimaal mogelijk te vergroten of te behouden. Wij zijn op zoek naar persoonlijke ambities, wij willen de motivatie tot meer meedoen vergrotenen de zelfredzaamheid versterken. Onze corebusiness is kwetsbare mannen bij dit alles te begeleiden. Hierbij worden allerlei activiteiten (ook met samenwerkingspartners) ingezet waarmee we deze kwetsbare mannen gaan boeien en binden om vervolgens aan de slag te gaan aan de hand van een PersoonlijkOntwikkelingsPlan.

We kiezen hierbij voor een viertal specifieke domeinen van hetdagelijkse leven, namelijk de domeinen sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, activiteiten dagelijks leven (ADL) en tijdsbesteding.