OK
×

Goat to Goat

Goat to Goat logo 1
  Het Lejofonds heeft in Oeganda het project “Goat to Goat” opgezet. Het project loopt in het Mukonodistrict op een uurtje rijden van de hoofdstad Kampala. Het is een plattelandsgebied waar de bevolking verstoken is van elektriciteit en stromend water.   Veel ouders hebben geen geld om hun kind naar school te sturen. Zonder onderwijs is een kind in Oeganda kansloos. Met geiten zijn inkomsten te verwerven waardoor  het schoolgeld betaald kan worden. Zo krijgt het kind weer een toekomst.   Binnen het project spelen twee basisscholen een centrale rol. De directeuren kennen de plaatselijke gemeenschap goed . Zij selecteren de gezinnen die, onder bepaalde voorwaarden, voor geiten in aanmerking komen.   Gezinnen die deelnemen aan het project tekenen een overeenkomst waarin de rechten en de plichten vermeld staan voor deelname aan het project.   Het project kent ook een ledenraad. De leden worden gekozen uit de gezinnen binnen het project. De ledenraad is mede verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.   De coördinator van het project geeft in maandelijkse rapportages aan het Lejofonds de voortgang van het project weer.   In het begin van 2012 is het Lejofonds voor de leden van het project “Goat to Goat” een nieuw project begonnen: Solar Cooking, koken op zonne-energie.   Voor uitgebreide informatie over de projecten kunt u terecht op de website van het Lejofonds: www.lejofonds.nl