OK
×

Eetlokaal De Vrolijkheid

Eetlokaal De Vrolijkheid logo 1
In eetlokaal De Vrolijkheid, worden alle bezoekertjes dagelijks van een gezonde maaltijd en leuke en leerzame activiteiten voorzien. Het doel is ze aan te sterken, ze zorgeloos naar school te laten gaan en ze te laten spelen en lachen. Doordat ze nu met een volle maag naar school kunnen, leren ze meer en hoeven ze niet op straat te bedelen of op het land te werken. Dit helpt deze kinderen om hun school af te maken en uiteindelijk betaald werk te vinden om hun families te helpen. Stichting Wees Kind streeft er naar dat dit project zelfstandig kan functioneren op de langere termijn door de koks, de ouders en kinderen meer zelfredzaam te maken. Het lokale team organiseert daartoe met hun hulp evenementen en sponsoracties. Tevens wordt getracht lokale bedrijven, overheid en hulporganisaties erbij te betrekken. Zelfs van de arme ouders van de kinderen wordt een bijdrage gevraagd, door onder andere te komen helpen in de keuken en door groente en aardappelen te verbouwen. Er zijn al flinke besparingen doorgevoerd en het doel is nu het eetlokaal zo lang mogelijk draaiende te houden, zonder kinderen weg te hoeven sturen of met een knorrende maag de les in te sturen. Het eetlokaal "De Vrolijkheid" is vijf jaar geleden opgericht door een sponsoractie van een groot internationaal bedrijf. Helaas dekte deze sponsering dit eetlokaal alleen voor de duur van drie jaar. Per 2014 is de voortgang van het eetlokaal daarom afhankelijk van nieuwe sponsors. Bij de start van het eetlokaal hebben de docenten, want het eetlokaal ligt op het schoolterrein van de school I.E. Sabio Antonio Raimondi, de armste kinderen uit hun klas aangemeld voor het eetlokaal. Onze Peruaanse projectcoördinator legt jaarlijks huisbezoeken af om op de hoogte te blijven van de leefsituaties van de kinderen. Haar conclusie is dat er zichtbaar vooruitgang is geboekt met de kinderen zelf, maar dat ze opnieuw ondervoed zullen raken en niet meer naar school zullen komen als de geboden hulp ophoudt omdat hun ouders nog steeds straatarm zijn. Halverwege 2013 heeft Stichting Wees Kind al de hulp aan één van de eetlokalen moeten stopzetten wegens teruglopende sponsorbijdragen sinds de economische crisis. Twee andere lokalen zijn gefuseerd om kosten te besparen, waardoor de kinderen verder moeten lopen. Er kan niet verder worden gesneden in het budget van Eetlokaal De Vrolijkheid zonder de kinderen de dupe te laten worden. Het lokale team van kokkinnen, de ouders en de schooldirectie zijn bereid alles te doen om dit project te laten slagen, maar ze hebben in dit stadium nog geldelijke steun nodig. Bent u geïnteresseerd om dit project te helpen? Bezoek dan onze website: www.stichtingweeskind.nl