OK
×

Doneer je energie Compensatie

Doneer je energie Compensatie logo 1

Sinds kort heeft ieder huishouden een bijdrage van 190 euro gekregen als tegemoetkoming voor de hoge energie kosten. In december volgt nog eens 190 euro. Goed nieuws voor alle mensen, die kampen met een hoge energie rekening!! Niet iedereen heeft de compensatie echter nodig en de Stichting roept mensen op om hun energie compensatie aan ons te doneren (of een deel ervan).

De aanvoer van voedsel stagneert of loopt zelf terug door allerlei actie, zoals "to good to go". Uitstekend om verspilling tegen te gaan, maar  het betekent wel dat er minder aanvoer is voor stchtingen zoals wij. Tevens zien we dat het aantal hulpvragers ras toeneemt en dus zullen we voedsel moeten inkopen om toch aan de vraag te kunnen voldoen.Van de donatie kopen wij bij de lokale ondernemer voedsel in en op deze wijze  komt het geld via een omweg toch bij de mensen, die het het hardst nodig hebben.

Namens 250 huishoudens, hartelijk dank voor uw steun.