OK
×

Cashew Plantage Tanzania

Cashew Plantage Tanzania logo 1
DOELSTELLINGENZakelijk: Het genereren van werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen. Sociaal: Een deel van de winst aanwenden voor initiatieven van de lokale gemeenschap, zoals scholing en een weeshuis; in de nabije toekomst een voorziening maken om via een cooperatie plaatselijke kleine boeren een eerlijke prijs te geven voor hun oogst en de kennis en uitvoering van lokale boeren te vergroten. Geestelijk welzijn: Het project geeft hoop aan de mensen en World Partners is blij dat de kleine gemeentes en gemeenschappen opbloeien. Het onderlinge contact tussen verschillende mensen (met verschillende religies) wordt door de werkzaamheden bevorderd. Er werken voornamelijk vrouwen en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen religie en ras.  PROJECT BESCHRIJVINGIn oktober 2002 is 29 hectare grond en in 2003 de overige 11 hectare, alle grond is in etappes in cultuur gebracht. In totaal zijn 38 ha cashewbomen aangeplant. De bomen beginnen met produceren na vier jaar en dit loopt langzaam op tot hogere producties. Vanaf 2005 zijn ruim 700 mensen jaarlijks werkzaam op de plantage. Voor het onderhoud is tot 2011 nog € 30.000 nodig. In 2008 is een boerencoöperatie voor cashew opgezet. Voor technische en secretariële ondersteuning van het project is een staf aangesteld.