OK
×

Acceptatie

Acceptatie logo 1

HUIDIGE SITUATIE:
Helaas is de acceptatie van de doelgroepen terug naar het niveau van 25 jaar geleden. De pesterijen en mishandelingen spelen weer hoog op, we zijn er nog lang niet, het is daarom zo belangrijk dat wij moeten blijven strijden voor een grotere Maatschappelijke Acceptatie.
De stichting wil zich met dit meerjarig  project "colour your World" specialiseren en richten op de groep transgenders, transseksuelen, interseksuelen en mensen met travestiegevoelens.
In vergelijking met de rest van de bevolking zijn deze mensen twee keer zo vaak eenzaam en hebben ze tien keer zo vaak een zelfmoordpoging gedaan. Zij worden vaak slachtoffer van pesterijen, mishandelingen en kunnen hun travestie en transgender gevoelens vaak niet bespreekbaar kunnen maken.
Er is ook aandacht voor begeleiding van travestie, interseksuelen en transgenders in de moslimgemeenschap tijdens hun coming-out en het omgaan met de vaak onwetendheid van ouders en familieleden. Het project vergroot het maatschappelijk welzijn en de maatschappelijke acceptatie aanzienlijk. Onbekend maakt immers onbemind……. Een belangrijke pijler onder het project vormen de informatie, hulpverleningen, trainingen en voorlichtingen.

Wij hebben op Social Media de problematiek over pesterijen en mishandelingen onder het publiek weten te brengen middels het Jaarfeest met een bereik van meer dan 100.000 weergaven via de Social Media. Ook hebben wij meerdere keren de aandacht van de Nederlandse Pers en uitnodigingen van Tv programma’s  mogen ontvangen.