OK
×

Aanpassen logistiek en huisvesting

Aanpassen logistiek en huisvesting logo 1

Middels een interne verbouwing willen wij de beschikbare ruimte beter kunnen gebruiken. Door toename van het aantal gezinnen dat gebruik maakt van onze hulp is de ruimte te beperkt geworden, voornamelijk als gevolg van een onhandige indeling van het pand.

Bij enkele grotere voedselbanken in Nederland wordt een supermarkt concept toegepast, waarbij de deelnemer en de vrijwilliger gezamenlijk het voedselpakket samenstellen, gebaseerd op de gezinssamenstelling. Zowel de deelnemers als de vrijwilligers van deze voedselbanken ervaren het als positief en klantvriendelijk.

Voedselbank Texel groeit in aantal deelnemende gezinnen, de huisvesting begint te knellen en het supermarkt concept kan een deel van de oplossing voor de logistiek en de huisvesting zijn.