OK
×

1 euro het verschil tussen leven en dood

1 euro het verschil tussen leven en dood logo 1
Het Caring Hands Health Centre, Kubuneh Village.  Ons nieuwe project voor 2012. Helpt u ook mee?De omgeving en zijn bevolking: Kubuneh ligt aan de Gambia rivier midden in de bush.In dit dorp is door de bewoners (community) zelf een mooie 1e lijns hulp post gebouwd  wat inmiddels een verzorgingsgebied heeft van 18.000 mensen. De 9 dorpen welke de kliniek  verzorgd, liggen in dit zelfde gebied verspreid. Voor veel mensen betekent dit, dat ze soms een paar uur moeten lopen voor ze geholpen kunnen worden. Lokaal transport middels bushtaxi’s is beperkt en ook voor  veel mensen niet te betalen. Soms komen ze met een ezelskar of kruiwagen. Er is geen infrastructuur en de wegen naar de kliniek zijn allemaal zandwegen in een voornamelijk zeer slechte staat. In dit gebied is geen stromend water of elektriciteit.   De bewoners zijn voornamelijk Diola’s (jola’s). Een volk wat nog erg bijgelovig en traditioneel is. Hier leven vooral kleine boeren welke met name voor hun eigen gezin voedsel produceren en in de regentijd een grotere oogst proberen binnen te halen voor de verkoop. Door droogte zijn de afgelopen jaren diverse oogsten mislukt. Het Caring Hands Health Centre ( HC ): Het HC  is een 1e lijns post (Primairy Health Post). Het verzorgt consulten waarbij diverse behandelingen worden gegeven, zoals o.a. eerste hulp, hulp bij bevallingen, specialistische wondzorg en hechten. Tevens worden daarbij de benodigde medicatie verstrekt. De kliniek is door de bevolking zelf opgebouwd, maar men kon het zelf niet bemannen en draaiende houden. In 2007 zijn 2 Nederlanders Frans en Gabrielle Sak, bij toeval betrokken geraakt bij de kliniek. Op dit moment ondersteunen zij de kliniek als vrijwillige managers op verzoek van het dorpscomité en de ouderenraad. Gabrielle is een specialistisch opgeleide verpleegkundige en werkt samen met de  9 locale personeelsleden. Inmiddels is de kliniek een stage plaats voor Nederlandse, Engelse en Amerikaanse Studenten uit de gezondheidzorg.   De patiënten categorie: Toen men in 2007 begon  kwamen er per jaar 3500 patiënten naar de kliniek. Mede door de goede prestaties het vertrouwen wat  de bevolking in de kliniek kreeg en de lage eigen  bijdrage is de post nu voor iedereen toegankelijk. In 2010 is het patiëntenbestand tot 12.000 opgelopen. De grootste groep bestaat uit kinderen (75%). Vooral in de regentijd neemt het aantal fors toe.                     De grootste gezondheidsproblemen in deze streek zijn: Malaria (grootste doodsoorzaak), diaree en dysenterie (welke duizenden mensen elk jaar dood). Dit samen met longontsteking maakt, dat vooral ondervoede kinderen hier slachtoffer van worden.Een cholera epidemie is hier geen uitzondering. Hieraan sterven ook veel mensen. TBC en Lepra komen voor, echter niet in extreem grote aantallen. Rivierblindheid en ook veel andere oogaandoeningen t.g.v. van ooginfecties komen veel voor. Veel mensen raken blind of slechtziend door cataract (staar) en onbehandelde glaucoom (verhoogde oogboldruk). Iets wat in Nederland makkelijk te behandelen is. Aids begint ook hier toe te slaan door rondtrekkende vluchtelingen uit onrustige omliggende Afrikaanse landen. Gelukkig is het percentage nog laag. Verder komen de andere seksueel overdraagbare infecties erg veel voor t.g.v. polygame huwelijken en niet al te trouwe mannen.  Grote geïnfecteerde wonden zien ze zowat dagelijks t.g.v. hak – en snijwonden, opgelopen bij het verzamelen van brandhout en bij het oogsten. Kleine wonden worden afschuwelijke infecties in de tropen. Ze zien veel brandwonden, bacteriële- , schimmel en andere huidinfecties zoals eczeem en  worminfecties t.g.v. minder goede hygiënische omstandigheden. Incidenteel zien ze slangenbeten. Vaak slaan deze toe tijdens het regenseizoen bij het oogsten van rijst. Er zijn in The Gambia 9 soorten giftige slangen die fataal kunnen zijn (waarvan 4 meest voorkomend). Eigen bijdrage patiënten: De eigen bijdrage van de patiënten was 10 Dalasis (30 eurocent) voor kinderen t/m 15 jaar en 20 Dalasis (60 eurocent) voor de ouderen/volwassenen. Hiervoor krijgen ze het consult, de behandeling en alle noodzakelijke medicijnen. Aangezien deze patiënten bijdrage nog niet genoeg was voor het betalen van de salarissen (totaal 13.500 Dalasis per maand), is er met het dorp afgesproken dat de patiënten bijdrage tot aan januari 2012 geleidelijk omhoog gaat naar 30 Dalasis (90 eurocent) voor iedereen binnen het verzorgingsgebied. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van donorgelden minder. Met deze 30 Dalasis naderen ze de grens van wat arme mensen hier nog kunnen betalen aan primaire medische zorg. Een salaris ligt gemiddeld op 1500 Dalasis per maand, maar slechts 25 % van de volwassen bevolking heeft regulier werk. Er is geen ziekenfonds en ook krijgt de kliniek geen hulp van de regering. Zonder hulp van buitenaf heeft deze kliniek helaas geen bestaansrecht.  De kliniek heeft door de groei een toenemend tekort aan zowat alle hulpmiddelen die nodig zijn om levens te redden. Er is gebrek aan medische apparatuur, aan medicijnen, verbandmaterialen kortom, zowat aan alles! Voorlichting: Voorkomen is beter dan genezen! Daarvoor is het noodzakelijk dat er ook  reguliere Voorlichtingsbijeenkomsten zijn over o.a. malaria, Aids, hygiëne en gezonde voeding.      Kinderhulp Gambia ( KHG )  en het Caring Hands Health Centre: Kinderhulp Gambia is hier sinds 2008 actief bijvoorbeeld  het doneren van medische zeep, vitamines, malarianetten etc. welke via de kliniek verspreid worden. Ook helpen wij ze met o.a. verbandmaterialen, soda, medisch hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld  een kraambed , maar ook klokken , weegschalen en schoonmaakmiddelen etc. Alles wat nodig is zeg maar. Verder heeft KHG in 2010 een compleet nieuw toilet- en douche gebouw gesponsord. zie ook http://www.kinderhulpgambia.nl/wp/projecten Wij weten als geen ander; de medische hulp is hier erg  goed  en heel hard nodig. Deze kliniek mag nooit ophouden te bestaan, want ze vervuld een belangrijke rol in dat gebied waar aanvankelijk geen gezondheidszorg was. Als de kliniek zou stoppen dan  betekend dit namelijk meteen sterfgevallen. Genoeg redenen voor Kinderhulp Gambia om ons in te blijven zetten voor betere en toegankelijke  gezondheidszorg in Gambia. Niemand mag  onnodig te sterven! Bedragen die jaarlijks nodig zijn voor dit project €    4500,–  salarissen personeel €    9000,–  medicatie patienten €      500,–   voorlichting €    1500,–   geïmpregneerde malarianetten 200 stuks €      500,–   medische zeep die wordt uitgedeelt aan patienten €    1500,–   operatiefonds spoed gevallen €      500,–   versturen medische spullen vanuit Nederland €    1000,–   onderhoud kliniek €    1500,–   diesel en onderhoud ambulance ——————————————————————- € 20.500,–  totaal nodig €   8.500,–   inkomsten kliniek gerekend met nieuwe bijdrage patienten ——————————————————————- € 12.000,–   tekort Dit betekent € 1,– per patiënt! Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Helpt u ook mee? € 1,–  het verschil tussen leven en dood.