OK
×

Stopzetten machtiging

Hulp bij stoppen SEPA incasso

Hoe kan ik als donateur een automatische incasso's (SEPA euro incasso) stopzetten?

Als u een bedrijf of goed doel heeft gemachtigd om automatisch geld van uw rekening af te schrijven, dan kunt u deze machtiging stopzetten door bij dat bedrijf of goede doel een schriftelijk verzoek in te dienen. U kunt hiervoor ook het formulier stopzetten machtiging uitprinten en ingevuld en ondertekend opsturen naar het bedrijf of goede doel waaraan u de machtiging heeft verstrekt. Het is verstandig een kopie van de intrekking machtiging voor uw eigen administratie te bewaren en de incasseerder te vragen om een bevestiging dat uw machtiging is ingetrokken.

Voorbeeld formulieren banken

Opzeggen moet u zelf als donateur doen - Geef.nl incasso's

Geef kan u niet helpen bij het opzeggen van de automatische incasso. Dit moet u zelf en rechtstreeks doen bij het goede doel of de incassant in kwestie.

Verloopt de incasso via Geef.nl?
Indien u zeker weet dat Geef.nl de incassant is dan kunt u als donateur (niet als goed doel) een e-mail sturen naar info@geef.nl met daarin het incassant ID, het donatiebedrag, de frequentie, uw volledige naam + het goede doel waaraan gedoneerd wordt via een incasso die verloopt via Geef.nl. Geef zal dan de incasso stopzetten. Incasso's die via Geef.nl verlopen kunnen niet door een goed doel gestopt worden. Alleen door de donateur zelf.