OK
×

Liliane Fonds

Help met jouw donatie

Steun Stichting Aap

Geef om dit kind! In samenwerking met lokale contactpersonen, verleent het Liliane Fonds rechtstreekse, kleinschalige en persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Het gaat erom hun weerbaarheid en veerkracht te verstevigen, hun zelfbewustheid te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale mogelijkheden te vergroten. De hulp bestaat uit (para)medische behandelingen, operaties, hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs, vakopleidingen en ondersteuning bij de opbouw van een zelfstandig bestaan.

Doneer aan Liliane Fonds

Bekijk deze video van het Liliane Fonds

Liliane Fonds

Doneer aan Liliane Fonds

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

Doneer aan Liliane Fonds