OK
×

Tan-kids (Stichting)

Tan-kids (Stichting) logo 1

Stichting Tan-Kids helpt kinderen in Tanzania om gezond en gelukkig op te groeien; het liefst in een (pleeg)gezin. Dat doen wij door samen te werken met lokale organisaties in Tanzania, die hulp en onderwijs bieden aan de meest arme kinderen die nu nog geen hulp ontvangen.  Zelfs al helpen we maar een handjevol kinderen…..wij gaan voor die kinderen! Ze hebben het keihard nodig!

Bekijk hier een informatiefilmpje over stichting Tan-Kids

Visie
Wij vinden dat ieder kind op de wereld recht heeft op zorg, bescherming en liefde. Wij geloven dat God ons de opdracht heeft gegeven én ons leidt om deze visie concreet in daden uit te werken.

Missie
Wij ondersteunen lokale organisaties in Tanzania bij de opvang, zorg en scholing van (wees)kinderen die nu nog geen hulp ontvangen. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat een kind opgroeit in een gezin. 

Aanpak
Wij denken en werken vanuit een pedagogische hulpverleners achtergrond. Dat betekent dat de duurzame zorg voor het kind centraal staat in de context van zijn/haar leefomgeving. Wij vragen ons daarbij af wat het (pleeg)gezin, de lokale organisatie en de gemeenschap “in huis heeft” en nog nodig heeft om de kinderen duurzaam te helpen bij hun ontwikkeling. 
Stichting Tan-kids helpt mee met de projectontwikkeling, de fondswerving en geeft trainingen.

ONS HULPPROGRAMMA FAMILY BASED CHILD CARE
Samen met onze lokale partner in Dar es Salaam hebben we een hulpprogramma opgesteld, waar de meest arme kinderen en gezinnen aan kunnen deelnemen. Vaak gaat het om vrouwen en kinderen die in het recente verleden hun man/vader zijn verloren en daardoor in een crisissituatie terecht zijn gekomen. Maar ook ondersteunen we familieleden die de zorg voor weeskinderen (uit hun eigen familie) op zich hebben genomen. Denk bijvoorbeeld aan een opa, oma of een tante.
Om professionele en effectieve jeugdhulpverlening te bieden, is het belangrijk om de verschillende leefgebieden van het kind in beeld te hebben en deze te betrekken bij de hulp. Hierbij denken we aan wonen, werk en inkomen, onderwijs, lichamelijke gezondheid, sociaal-emotionele gezondheid, ouderschap en geestelijke ontwikkeling.  
Wij geloven dat deze levensgebieden elkaar beïnvloeden. Ze kunnen elkaar versterken of verzwakken. Het hulpprogramma FBCC is er op gericht om de verschillende levensgebieden van het kind en het gezin te versterken. 

 

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 2.020opgehaald
33donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
853717527
Geef:
7455

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo