OK
×

Stichting Mariapoli Mariënkroon

Stichting Mariapoli Mariënkroon logo 1

Mariapoli Mariënkroon is het landelijk ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging een kleine samenleving van mensen van allerlei achtergronden en leeftijden, gevestigd op het voormalig abdijterrein Mariënkroon te Nieuwkuijk, niet ver van Den Bosch.

Doel: Mariënkroon wil een inspiratieplek zijn waar men een samenleving van betrokkenheid op elkaar kan ervaren: een open gemeenschap die de kracht van het evangelie zichtbaar maakt doordat mensen in eenheid samenleven.

Missie: Mariënkroon wil een ontmoetingsplek zijn voor vrede, solidariteit, verbinding, dialoog en eenheid. Dit uit zich o.a. in vredeseducatie, integratie en dialoog met vluchtelingen, economie van gemeenschap, jeugdcongressen in samenwerking met scholen, gemeenschapsspiritualiteit, open kerstactiviteiten, gezamenlijke gebedsmomenten, oecumene, interreligieuze ontmoetingen, ecologie, duurzaamheid, natuureducatie, kunst en cultuur, verdieping door middel van lezingen, cursussen en studiedagen.

Vrijwilligers: Circa honderd vrijwilligers en enkele betaalde krachten uit het hele land houden de activiteiten van Mariënkroon gaande en het beheer ervan in stand. Zo is er een keukenteam, een groep van gastvrouwen, een technisch team en een tuinploeg die hun diensten aanbieden.

Bestuur: Voor het bestuur van Mariapoli Mariënkroon heeft de Focolarebeweging in Nederland in 2002 een rechtspersoon in het leven geroepen, de Stichting Mariapoli Mariënkroon, erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Mariapoli Mariënkroon is de huidige eigenaar van het terrein en heeft een Raad van Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een Comité van Aanbeveling.

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 9.978,59opgehaald
68donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
811024866
Geef:
9339

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo