OK
×

Mission Possible Nederland

Mission Possible Nederland logo 1

Mission Possible is een hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen uit (invloedsfeer van) de voormalige Sovjet-Unie- staten. Dit doen we van vanuit christelijke bewogenheid, zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook maar; dit in navolging van de opdracht van Jezus, zoals dat beschreven staat in Mattheüs 25:35-40.

``Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.``

De hulpverlening bestaat uit het geven van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen, zodat de risicokinderen, als ze de volwassenheid hebben bereikt, een volwaardig leven kunnen leiden.

Mission Possible werkt met vijf zusterorganisaties in West-Europa (Finland, Zweden, Engeland, Nederland) en Amerika en dertien lokaal verankerde organisaties in Oost-Europa (Rusland, Oekraïne, Bulgarije, Albanië & Armenië). Dit geheel wordt gecoördineerd door de president van Mission Possible Internationaal.

De stichting is opgericht in 1974 in Amerika met als doel het ondersteunen en stichten van kerken en distributie van christelijke literatuur in de toenmalige Sovjet-Unie. In de jaren negentig, na de val van de Sovjet-Unie, kwam de nadruk van het werk meer te liggen op de hulp aan straatkinderen.

In 1995 werden in Moskou de eerste activiteiten (straatpatrouille en opvang straatkinderen) gerealiseerd. Basis van het werk waren kleinschalige, particuliere, initiatieven die financiële hulp en ondersteuning konden gebruiken.

Al gauw werd het werk professioneler en uitgebreid naar andere steden zoals St. Petersburg, Krasnoyarsk, Odessa, Jekaterinaburg, Oefa en Asbest. De nadruk van het werk kwam meer te liggen op het voorkomen van de problematiek. Met name armoede, huiselijke geweld & gebrek aan opleiding zijn factoren waardoor kinderen op straat terechtkomen. Door preventie en voorlichting, maar ook door hulp aan probleemgezinnen, willen we voorkomen dat situaties escaleren. De afgelopen jaren mochten we zien dat deze aanpak succesvol is. Inmiddels is het werk dan ook uitgebreid. We werken nu ook in Bogotol (hulp aan gezinnen om uit de armoede te komen), Omsk (vrouwenopvanghuis), Zlatoust (naschoolse opvang) en Tsjeljabinsk (vrouwenopvanghuis kleinschalig). Naar de toekomst toe willen we, middels deze bewezen aanpak, de huidige programma’s ondersteunen, verder verzelfstandigen en nieuwe projecten opzetten. Daarnaast willen we de opgedane kennis delen met andere, lokale, hulpverleningsorganisaties om hen tot zegen te zijn en zoveel mogelijk kinderen een toekomst vol van hoop bieden.

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 311opgehaald
7donaties

Geregistreerd bij

ANBICBF erkend
KvK:
RSIN:
823081333
Geef:
4070

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo