OK
×

Dassenwerkgroep Brabant (Stichting)

Dassenwerkgroep Brabant (Stichting) logo 1
In 1989 werd de Brabantse dassenwerkgroep opgericht. Deze (onafhankelijke) werkgroep bestaat uit een selecte groep enthousiaste en ervaren vrijwilligers, die allen gespecialiseerd zijn in dassen. Ze stelden zich als doel zoveel mogelijk betrouwbare informatie aan te leveren over de das, en alles daaromtrent in Brabant, om onze Brabantse das zo goed mogelijk te beschermen. Waar nodig werd ook assistentie verleend aan vang- en uitzetacties. Op 21 april 2006 werd de dassenwerkgroep officieel een stichting. Op deze wijze kan de dassenwerkgroep haar activiteiten uitbreiden, en door middel van informatie, educatie en activiteiten in het veld, de Brabantse das de status geven die hij verdient. Zij doet dit met volledige inzet en geheel belangeloos. De Dassenwerkgroep Brabant streeft geen winstoogmerk na en heeft geen mensen in loondienst. Doelstelling van de stichting: •           Bescherming van de Brabantse das en zijn woon- en leefomgeving. •           Het geven van voorlichting aan grondeigenaren en -gebruikers, beherende instanties en           overige organisaties en geïnteresseerden. •           Signalering van verstoring en misstanden m.b.t. individuen en populaties. •           In beeld brengen van trends in verspreiding, populatieontwikkeling, sterfte, etcetera. Deze doelstelling wordt bereikt door middel van: •           Inventarisaties, observaties en veldonderzoek. •           Controles van dassenburchten en dassenvoorzieningen. •           Het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie m.b.t. de das in Brabant. •           Deelname in diverse overlegvormen. •           Het onderhouden van contacten met particulieren en instanties. •           Het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen. •           Beheer en onderhoud van dassenburchten.      
dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 1.853,30opgehaald
39donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8156.37.780
Geef:
2617

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo