OK
×

De Gezonde Stad

De Gezonde Stad logo 1

Organisatienaam:

De Gezonde Stad

Bezoekadres:

Keizersgracht 253
1016EB Amsterdam

Postadres:

Keizersgracht 253
1016EB Amsterdam

E-mailadres:

info@degezondestad.org

Telefoonnummer:

0031206241522

RSIN nummer:

007461495

KvK-nummer:

41207897

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Lena Euwens
voorzitter bestuur
18-11-2013
Jupijn Haffmans
directeur
15-05-2009
Mateo Mol
penningmeester bestuur
24-09-2007
Ada Wildekamp
lid bestuur
07-12-2009
Anne Lize van der Stoel
lid bestuur
09-11-2010

Activiteiten

De Gezonde Stad draagt bij aan het gezonder maken van de stad Amsterdam door het versnellen en zichtbaar maken van duurzame initiatieven van bedrijven en instellingen in de stad, in verbinding met gemeente en Amsterdammers. De Gezonde Stad zet zich daarbij in voor maximale milieuwinst op de thema's klimaat, lucht en groen. De Gezonde Stad bereikt dit door het organiseren van activiteiten, het opzetten van projecten en het adviseren van de gemeente Amsterdam.

Bestedingen

De Gezonde Stad is een stichting zonder winstoogmerk. De organisatie ontvangt structurele financiële ondersteuning van de gemeente Amsterdam, de Nationale Postcode Loterij, Intratuin en MacBike. Dit geld wordt ingezet voor de algemene bedrijfsvoering en voor de uitvoering van projecten, activiteiten en advieswerkzaamheden. Daarnaast worden projecten van De Gezonde Stad gefinancierd uit projectsubsidies, bijdragen van projectpartners en particuliere giften. Exacte gegevens over de uitgaven van De Gezonde Stad zijn te vinden in het financieel jaarverslag wat onderdeel is van het jaarverslag van De Gezonde Stad. Dit jaarverslag is terug te vinden op de website www.degezondestad.org

Beloningsbeleid

De bestuursleden van De Gezonde Stad ontvangen geen beloning of salaris voor hun bestuurswerkzaamheden. De medewerkers van De Gezonde Stad ontvangen een marktconform salaris. Bij goed functioneren ontvangen zij jaarlijks 1 periodiek. Bonussen worden niet gegeven. De arbeidsvoorwaarden en de salaristabellen staan beschreven in het arbeidsvoorwaardenreglement van De Gezonde Stad. Het reglement is bij De Gezonde Stad opvraagbaar.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 204,50opgehaald
10donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
007461495
Geef:
5189

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo