Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Sundjata

Sundjata

Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres. Stichting GeefGratis maakt dit GRATIS mogelijk voor aangesloten goede doelen. Goede doelen kunnen dus aan de ANBI wetgeving voldoen door onderstaande transparantie pagina volledig en juist in te voeren in de database van Stichting GeefGratis via het CMS systeem binnen Geef.nl. Ook voor goede doelen die geen ANBI zijn is het verstandig deze informatie te publiceren zodat ook zij het publiek via geef.nl van deze informatie voorzien. Goede doelen zijn niet verplicht deze data via geef.nl te delen of in te voeren.

1. Naam organisatie

Sundjata

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 8183.77.550
KvK Nummer: 34280549

3. Internet adres

http://www.sundjata.nl

4. Contact

Postadres
Mari Andriessenplein 16
2012DX Haarlem
Bezoekadres
Saturnusstraat 5 zwart
2024GH Haarlem

Email:
Telefoonnummer: 0651131166

5. Doelstelling

De stichting heeft ten doel lokale initiatieven en projecten in West-Afrika gericht op verbetering van het sociale en maatschappelijk leefklimaat te voorzien van voldoende middelen om hieraan op langere termijn een bijdrage te kunnen leveren. De st beoogt een intermediair te zijn op financieel en sociaal gebied en tussen de westerse en Afrikaanse culturen waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht met andere externe en interne humanitaire projectontwikkelaars en organisaties die in de regio actief zijn.

7. Bestuurders

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst
Wimmy   Hengst Voorzitter/Secretaris 29/10/2015
Murk José Manuel Ferdinand   Westerterp Penningmeester 30/06/2011
Sven de Graaf bestuurder 10/08/2007
Victoire   Mangaza bestuurder 30/06/2011
Nikish   Vita bestuurder 22/06/2016
Diana   Vernooij bestuurder 22/06/2016
Sambou   Souleymane bestuurder 22/06/2016

8. Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd. Voor projecten wordt op ad hoc basis consultants ingehuurd.

9. Activiteiten

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn

ANBI logo + transactie status HTML embed code

Kopieer onderstaande embed code zodat u het ANBI logo inclusief de transparantie status kunt plaatsen op uw eigen website. De gekopieerde HTML broncode moet in de HTML broncode binnen uw website geplakt worden. Het plaatje linkt naar de transparantie pagina binnen geef.nl en wordt dagelijks vernieuwd met de juiste datum.


Sundjata logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Sundjata opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 229,90

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Sundjata opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 34280549
RSIN Nummer: 8183.77.550
GeefGratis Nummer: 1919

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Sundjata:

http://sundjata.geef.nl