Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Meer informatie over Sundjata

Sundjata

Een goed idee is pas een goed idee als het is uitgevoerd De beste ideeën om het leven in Afrika te verbeteren, komen uit Afrika zelf. En de beste manier om die ideeën te steunen is vaak: simpelweg met geld. Financiële steun voor initiatieven uit Afrika. De initiatieven en projecten die de Stichting Sundjata steunt, hebben een gemeenschappelijk doel. Namelijk het verbeteren van het sociale en maatschappelijke leven in de regio. De Stichting voorziet deze initiatieven van voldoende middelen om te kunnen worden gerealiseerd, waardoor Afrikaanse organisaties zich versterken. Zo leveren de projecten ook een langere termijn bijdrage aan de Afrikaanse ontwikkeling. Samenwerken met partners in Afrika Stichting Sundjata ziet zichzelf als een intermediair tussen Westerse en Afrikaanse culturen. Zowel op financieel, sociaal en cultureel gebied. Daarbij werkt Sundjata voornamelijk samen met humanitaire organisaties die in de regio actief zijn en met Afrikaanse initiatiefnemers zoals vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Missie Sundjata

De stichting heeft ten doel lokale initiatieven en projecten in West-Afrika gericht op verbetering van het sociale en maatschappelijk leefklimaat te voorzien van voldoende middelen om hieraan op langere termijn een bijdrage te kunnen leveren. De st beoogt een intermediair te zijn op financieel en sociaal gebied en tussen de westerse en Afrikaanse culturen waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht met andere externe en interne humanitaire projectontwikkelaars en organisaties die in de regio actief zijn.

Activiteiten Sundjata

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn

Sundjata logo

Geregistreerd bij

ANBI
Kom in actieDoneer nu

Sociale media

Resultaat

Alle donateurs hebben via de donatiemodule en de gratis te gebruiken internet diensten van Stichting GeefGratis in totaal onderstaand bedrag ten behoeve van Sundjata opgehaald (buiten de internet diensten van GeefGratis om halen de goede doelen ook zelf donatiegelden op via hun individuele fondsenwerving. Deze donaties zijn niet in het onderstaande bedrag verwerkt)

€ 229,90

Klik hier voor alle donateurs

Alle actievoerders op geef.nl hebben hiervan in totaal ten behoeve van Sundjata opgehaald:

€ 0,-

Klik voor alle actie donaties

KvK Nummer: 34280549
RSIN Nummer: 8183.77.550
GeefGratis Nummer: 1919

Ons actie platform

Je kunt ook via ons eigen actie platform in actie komen voor Sundjata:

http://sundjata.geef.nl