OK
×

Verspreid integriteit, geef een boek

Integriteit is meer dan jezelf houden aan regels en wetten. Het betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van jouw keuzes in het algemeen en beleidskeuzes in het bijzonder. Als gevolgen schadelijk zijn voor anderen of het milieu, dan dient dit gecompenseerd te worden als er geen alternatief te bedenken is zonder schade. Samengevat is de werkelijke betekenis van integriteit 'heel houden of heel maken'.

 

Help mee bestuurders op andere gedachten te brengen

Stoor jij je net zo als wij aan de vele (politieke) schendingen van integriteit? Denk aan de lakse manier van schade compenseren in Groningen, de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst en het met vergunning storten van granuliet en andere chemische afvalstoffen. Help mee om beleidsmakers op andere gedachten te brengen en geef hen het boek 'Winst van integriteit in 6 stappen'.

 

Het is hard nodig integriteit op de agenda's te krijgen voor een betere wereld

Doneer € 25, - of een veelvoud daarvan, zodat wij politici, beleidsmakers en bestuurders van schadeveroorzakende organisaties het boek 'Winst van integriteit in 6 stappen' kunnen toesturen als handreiking voor beter, integer, beleid. Op het moment van doneren kan je zelf aangeven aan welke organisatie of persoon het boek gestuurd moet worden, of je laat ons de vrije keus. De ontvangers vermelden we in de updates onderaan de pagina. Het bedrag van €25,- omvat de kosten voor het boek +  aanbiedingsbrief + verzending + follow-up.

 

Andere boeg

Probleem van onze maatschappij is dat deze niet gestoeld is op integriteit, maar veelal en vooral op macht, geld en bevrediging van korte termijn behoeften. Dit kan anders en moet anders. Het is de hoogste tijd om het over een andere boeg te gooien en integriteit in de letterlijke betekenis van ‘heel houden of heel maken’ als leidraad te nemen voor beslissingen. Bestuurlijk en individueel. De eerste stap is het lezen van het boek en het doen van de oefeningen. Help mee dit gedachtegoed te verspreiden en stuur 'Winst van integriteit in 6 stappen' naar een politicus, bestuurder of iemand anders die er in jouw ogen een potje van maakt, of juist als aanmoediging voor iemand die integriteit al in praktijk brengt.

 

Reviews

Een lezer schreef: “Zolang iemand of een organisatie niet bereid is om zich hierin te verdiepen, zich intrinsiek aan te passen en vanuit zijn kern te gaan acteren, zal elke discussie een schijndiscussie blijven (zie de casus gaswinning in Groningen in dit boekje). Over al dit soort aspecten geeft dit boekje informatie en levert daarmee dus een wezenlijke bijdrage aan de omwenteling waar onze maatschappij voor staat en laat vooral in de behandelde cases zien wat de winst van een dergelijk intrinsieke verandering is.” 

Meer reviews   

Dank voor jouw steun om integriteit te verspreiden!

Leo Sonneveld
18-01-2021 15:04

Donderdag werden wij verrast door een positieve rescensie door Rijksconsultant Sandra de Wit. Ze schrijft onder andere:

Bruikbaarheid voor de RijksoverheidWat levert deze kleine gids nu op voor de werkenden bij de Rijksoverheid? Binnen de context van het Rijk wordt gewerkt met de Gedragscode Integriteit Rijk. Deze gedragscode geeft een kader voor integer handelen, maar kan nooit in elke denkbare situatie voorzien. Bovendien wijzigen de omstandigheden voortdurend door nieuwe ontwikkelingen. Je moet dus altijd zelf blijven nadenken en je bewust blijven van wat het betekent om ‘in het hier en nu’ rijksambtenaar te zijn en daarnaar te handelen. Blijf jezelf steeds afvragen of je jouw gedrag als goed ambtenaar kunt verantwoorden. Juist in de reflectie over dilemma’s en het afwegen van keuzes is dit boek heel waardevol. Het geeft op beknopte wijze handvatten om integriteit toe te passen in je werk alsmede in je persoonlijke leven.

Voor de donateurs onderstreept dit de waarde van het gedoneerde boek.

Leo Sonneveld
29-12-2020 13:34

Op 18-12 hebben wij boek 35 verstuurd Trudy Veninga van de politieke school.

Boek 36 is op 29-12 naar Lodewijk Asscher verstuurd.

 

Dank voor de donaties om dit mogelijk te maken!

Leo en Nico

Leo Sonneveld
04-12-2020 17:03

4-12-2020 hebben wij boek 34 verstuurd aan Tweede Kamerlid, fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. Als blijk van waardering voor hun verkiezingsprogramma 2021.

Wij hebben de partijprogramma's van D66, SP, CDA, GroenLinks, PvdA, VVD en PvdD geanalyseerd op basis van negendertig thema's van de integrale agenda post-coronatransitie 

De PvdD heeft als enige 36 van de 39 thema’s die wij vanuit integriteit identificeerden als belangrijk voor de post-coronatransitie, in voldoende mate geadresseerd.  

Dank voor de donatie om dit mogelijk te maken!

Leo en Nico

 

Leo Sonneveld
27-11-2020 10:53

26-11-2020 hebben wij weer zes boeken verstuurd met aanbiedingsbrief conform verzoek van verschillende donateurs. Ontvangers:  

28) Entrea Lindenhout, t.a.v. Mevr. Annemarie Profittlich

29) Pon Holdings B.V. t.a.v. Janus Smalbraak

30) SHELL, t.a.v. Marjan van Loon

31) ING, t.a.v. Steven van Rijswijk

32) ABN AMRO, t.a.v. Robert Swaak

33) Rabobank, t.a.v. Wiebe Draijer

Over ongeveer een maand nemen wij contact op met de ontvangers over hun bevindingen en wat het hen gebracht heeft.

Dank voor de donaties en geadresseerden!

Leo en Nico

Leo Sonneveld
20-11-2020 18:22

20-11-2020 hebben wij dankzij de vele donaties veertien boeken verstuurd met aanbiedingsbrief conform verzoek van verschillende donateurs. Ontvangers:

 

14) Minister Kasja Ollongren

15) Minister Hugo de Jonge

16) Minister Sander Dekker

17) Minister-president Rutte

18) Staatssecrectaris Alexandra van Huffelen

19) SZW Secretaris Generaal Loes Mulder

20) Financiën Directeur Generaal a.i. Rob Kerstens

21) EZK, Secretaris Generaal Lidewijde Ongering

22) EZK, Directeur Generaal Sandor Gaastra

23) EZK, Minister Eric Wiebes

24) I&W, Minister Cora van Nieuwenhuizen

25) I&W, Secretaris Generaal Jan Hendrik Dronkers 

26) Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Geert Wilders

27) KNGU t.a.v. Voorzitter Monique Kempff

Over ongeveer een maand nemen wij contact op met de ontvangers over hun bevindingen en wat het hen gebracht heeft.

Dank voor de donaties en geadresseerden!

Leo en Nico

Leo Sonneveld
18-11-2020 11:16

16-11-2020 hebben wij weer vijf boeken verstuurd met aanbiedingsbrief conform verzoek van verschillende donateurs. Ontvangers:

9) Gemeente Bergen t.a.v. Burgemeester P. Rehwinkel

10) Gemeente Bergen t.a.v. Gemeenteraad

11) Gemeente Bergen t.a.v. Ineke Braak-van Kasteel

12) Gemeente Heiloo t.a.v. Burgemeester Hans Romeyn

13) Gemeente Alkmaar t.a.v. Burgemeester Emile Roemer

Over ongeveer een maand nemen wij contact op met de ontvangers over hun bevindingen en wat het hen gebracht heeft.

Dank voor de donaties en geadresseerden!

Leo en Nico

Leo Sonneveld
06-11-2020 16:42

Vandaag, 6 november oktober hebben wij conform verzoek van donateurs boeken met aanbiedingsbrief verstuurd aan:

7) Lijsttrekker D66 Sigrid Kaag

8) Gemeente Woerden, Burgemeester Molkenboer

Beide ter aanmoediging en ondersteuning van hun wijze van werken.

Over ongeveer een maand nemen wij contact op met de ontvangers over hun bevindingen en wat het hen gebracht heeft.

Dank voor de donaties en geadresseerden!

Leo en Nico

Leo Sonneveld
27-10-2020 10:05

Vandaag, 27 oktober hebben wij conform verzoek van donateurs boeken met aanbiedingsbrief verstuurd aan:

   5) Tweede kamer der Staten-Generaal, Pieter Omtzigt

   6) Gemeente Rotterdam, Burgemeester Aboutaleb

Beide ter aanmoediging en ondersteuning van hun wijze van werken.

Over ongeveer een maand nemen wij contact op met de ontvangers over hun bevindingen en wat het hen gebracht heeft.

Dank voor de donaties en geadresseerden!

Leo en Nico

 

 

 

Leo Sonneveld
19-10-2020 21:44

Vandaag, 19-10-2020 hebben wij de eerste zending boeken verstuurd met aanbiedingsbrief conform verzoek van verschillende donateurs. Ontvangers:

  1. Staatssecretaris S. van Veldhoven-van der Meer
  2. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Bente Becker
  3. Gemeente Hollands Kroon, Wethouder Th.J. Meskers, Anna Paulowna
  4. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Den Haag

Over ongeveer een maand nemen wij contact op met de ontvangers over hun bevindingen en wat het hen gebracht heeft.

Dank voor de donaties en geadresseerden!

Leo en Nico

dakje met Geef-logo
€ 1.135 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 2.000
56%
39

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar het goede doel:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Delen

Deelnemen
×
Deelnemen aan deze geefactie
Aan wie wil je doneren?
×
Geen profielfoto
Leo Sonneveld

€ 885 opgehaald

Geen profielfoto
Nico Scheepers

€ 250 opgehaald