OK
×

CooP-Africa, Cycling out of Poverty

CooP-Africa, Cycling out of Poverty logo 1

Official name:

CooP-Africa, Cycling out of Poverty

Visiting address:

Weurtseweg 156
6541BA Nijmegen
Netherlands
Alleen op afspraak

Mailing address:

De Kist 81
6661ZG Elst
Netherlands

E-mail address:

info@coop-africa.org

Phone number:

0615895529

RSIN number:

818118106

KvK number:

09167973

Board of directors
Name
Job title
Employment date
Henk Hofste
Voorzitter
01-06-2020
Desiree Oude-Groeniger
Secretaris
24-08-2020
Sef Maassen
Penningmeester
01-09-2021
Wilfried
Bestuurslid
01-01-2018

Activities

Elk jaar 1000 mensen voorzien van een fiets in de strijd tegen armoede. Dat is het doel van Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa). CooP-Africa ondersteunt al sinds 2006 kinderen, gezondheidswerkers, boeren en ondernemers in Kenia en Oeganda met fietsen, zodat zij daarmee toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen kunnen verbeteren. En sinds 2014 promoten we ook het tot stand komen van een fietsklimaat, waarbij alle bewoners profiteren van een toegankelijke, veilige, klimaatvriendelijke en inclusieve gemeenschap.

Expenditures

Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa) streeft ernaar om de geworven fondsen zo efficiënt mogelijk te besteden zodat de projecten en programma’s een zo optimaal mogelijk resultaat behalen. Uiteraard worden er ook kosten gemaakt voor fondsenwerving, communicatie en personeel. Over deze kosten en onze andere bestedingen willen we transparant zijn en publiceren we jaarlijks ons jaarverslag en financiële verantwoording op onze website.

Renumeration policy

Voor 16 uur per week is er een directeur werkzaam bij Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa). Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Cycling out of Poverty de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting Cycling out of Poverty vond plaats door het toeziend bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 365 punten met een maximaal jaarinkomen van € 111.345 (1 FTE/12 mnd). De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen (in 2022 in EUR) voor L. Eickmans (0.4 FTE/12 mnd.): € 24,235. Deze beloningen bleven binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven (voor Luuk Eickmans, met een bedrag van € 26.030) binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 201.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. Het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van EUR 107.022 (1 FTE/12 mnd.) volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. Ook het jaarinkomen en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 201.000 per jaar. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Wel maken de bestuursleden aanspraak op een reiskostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding. In 2022 is er geen aanspraak gemaakt op deze vergoedingen. Luuk Eickmans, directeur Stichting Cycling out of Poverty: “Het is een droom die uitkomt om voor Stichting Cycling out of Poverty te werken. Ik geniet van mijn werk en waardeer de inzet van ons personeel in Nederland, Oeganda en Kenia enorm. Hun betrokkenheid en inzet zijn namelijk essentieel voor de successen van de fietsinterventies van CooP-Africa die jaarlijks duizenden mensen in Oeganda en Kenia een betere levensstandaard bieden. Hopelijk blijft u Cycling out of Poverty ondersteunen”.

Documents

Financial statement:
dakje met Geef-logo

Our statistics

What we've accomplished together so far:

€ 58.790,33collected
1393donations

Registered with

ANBICBF erkend
KvK:
ANBI:
818118106
Geef:
2492

Also follow us at

Share

Download the Geef app

Appstore logoPlaystore logo