OK
×

Bike4School: betere toegang tot onderwijs

Bike4School: betere toegang tot onderwijs logo 1

ONDERWIJS IN AFRIKA

In Kenia en Oeganda woont 1/3 van de scholieren meer dan 5 km van school. In geïsoleerde rurale gebieden is 15 km geen uitzondering. Scholieren moeten 6 dagen in de week deze afstand naar school lopen. Een lange en uitputtende wandeling, waardoor ze vaak futloos in de klas zitten en slecht presteren. Daarnaast zorgt de lange looptijd naar school er regelmatig voor dat de scholieren vroegtijdig met school moeten stoppen. Zij kunnen simpelweg door de lange looptijd het onderwijs niet verenigen met de tijd die zij nodig hebben voor huishoudelijke werk en ondersteuning bij inkomstengenerering voor het gezin. Dat zorgt voor een onnodig onderpresteren van scholieren en hoog aantal vroegtijdige schoolverlaters. En ondermijnt zo kansen die goede scholing biedt op een betere toekomst en houdt zo mede armoede in stand.

EEN FIETS MAAKT HET VERSCHIL

Dit is een groot probleem, maar de oplossing is simpel: betaalbaar en efficiënt vervoer. Met een fiets kunnen scholieren en leraren zich sneller verplaatsen en makkelijker grote afstanden afleggen. Afstanden van 15-20 kilometer worden met een fiets beter overbrugbaar. Ook de kans op vroegtijdig schoolverlaten vermindert daardoor. Met de tijdwinst die de fiets creëert is het ook haalbaar dat onderwijs en huishoudelijke taken beter kunnen worden gecombineerd. Zo hebben vooral meisjes ook een eerlijke kans om onderwijs te volgen.

BIKE4SCHOOL  - VERBETEREN VAN TOEGANG TOT ONDERWIJS MET EEN FIETS

In het Bike4School programma ondersteunen wij scholieren en leraren met een fiets. Hierdoor krijgen zij betere toegang tot onderwijs. De reistijd van de scholieren die reeds een fiets hebben ontvangen nam af met 67% en gemiddelde afwezigheid op school nam af met 35%. Een bewijs dat de fiets ervoor zorgt dat de aanwezigheid op school toeneemt. We horen ook met regelmaat dat scholieren die gestopt waren met school weer terugkeren vanwege het Bike4School programma en dat er op scholen waar wij opereren het aantal tienerzwangerschappen afneemt. De fiets maakt voor deze scholieren dus een wereld van verschil.

dakje met Geef-logo

Our statistics

What we've accomplished together so far:

€ 2.012,71collected
131donations

by campaigns affiliated to this project

Website:
Start date:
30-08-2017
End date:
31-12-1969