OK
×

Stichting WO2 Sporen

Stichting WO2 Sporen logo 1

Het (doen) verkrijgen, analyseren en koppelen van informatie over oorlogsslachtoffers uit Nederland met het uiteindelijk doel deze uit te wisselen met nabestaanden, betrokken organisaties en/of geïnteresseerden, dit in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het (doen) verrichten van (personen en doelgroepen) onderzoek;  
b. het (doen) opbouwen, onderhouden en bewaken van een register  van onderzoeksgegevens;  
c. het (doen) organiseren van (educatieve en informatieve) activiteiten en/of bijeenkomsten; 
d. het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of  begeleiding, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media; 
e. het (doen) realiseren van een educatief, informatief onderzoekscentrum met museale elementen;
f. samen te werken met diverse organisaties en instellingen; 
g. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 1.480opgehaald
28donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
858889936
Geef:
9549

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo