OK
×

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) logo 1
Wie zijn wij? De Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning (SVZV)  van Stichting Zijwaarts werkt sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen zonder een geldige verblijfsvergunning. Vrouwen die bij de Steungroep terecht komen zijn bijvoorbeeld slachtoffers van vrouwenhandel; vrouwen die eerder een asielverzoek hebben ingediend; die om sociaal-economsiche redenen hier zijn gekomen; of die slecht behandeld werden door hun partner (en vervolgens hun partner afhankelijke verblijfsvergunning zijn kwijtgeraakt). Deze vrouwen bevinden zich in een achtergestelde positie, als gevolg van het verharde migratiebeleid van de overheid. Daardoor zijn zij van vrijwel alle voorzieningen in Nederland uitgesloten. De Steungroep wil de positie van vrouwen zonder verblijfsvergunning versterken, met als doel het vergroten van hun zelfredzaamheid. We geven ondersteuning tijdens een spreekuur voor juridische, medische en praktische zaken (woonruimte, opleidingen) voor vrouwen en hun kinderen. We zijn actief in het opbouwen van netwerken van en voor vrouwen. Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig! De activiteiten van de Steungroep worden door circa twaalf vrijwilligers gerealiseerd. Voor onze onkosten (financiële steun in individuele noodstituaties; informatie avonden; activiteiten met de vrouwen; kantoorkosten etc.) zijn wij van giften van particulieren en fondsen afhankelijk. Wij hopen daarom dat u ons wilt steunen. Met alle giften, van klein tot groot, zijn wij erg blij! Misschien wilt u eerst meer informatie. Neemt u dan gerust contact met ons op. Hartelijk dank! Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning (SVZV) Amsterdam http://www.svzv.nl 
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
25 donaties

Geregistreerd bij

KvK:
RSIN:
812429151
Geef:
1010

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo