OK
×
Actievoerder
Monique Ros

Online collectebus 'Spaarpaard' voor de opvangpaarden!

Online collectebus - Spaarpaard 

Scroll down for english

SPAARPAARD voor Stichting Vires Animaliae

We hebben via Stichting Geef de online Collectebus SPAARPAARD weer ingezet omdat de stichting vorig jaar en dit voorjaar veel inkomsten heeft gemist. De inkomsten van trainingen zijn veelal komen te vervallen, en ook op beurzen staan om de stichting te promoten viel weg.

Nu heeft stichting Geef een geweldig systeem opgezet om online te kunnen collecteren, en wij maken hier heel graag weer gebruik van om donaties voor de stichting binnen te halen. Het SPAARPAARD is dus in leven geroepen om de stichting te helpen ook dit jaar weer goed door te komen om alle dieren te kunnen blijven geven wat ze nodig hebben. We houden de Online collectebus Spaarpaard open tot eind juni, zodat u ruim de tijd heeft om een kleine of grote donatie te doen. 

Waar gaat het geld heen?

Het geld is nodig voor de belangrijkste dagelijkse kosten, hooi, voer, zoutblokken en water. Dan komt er zo nu en dan ook dierenartskosten, en speciaal voer om de hoek kijken wat betaald moet worden.

Daar de stichting echt afhankelijk is van donateurs en sponsors, is deze online collecte Spaarpaard een geweldig goede oplossing voor de stichting.

Grijp jouw kans om de collectebus aan te vullen met jouw donatie.

Om daarmee de opvangdieren te helpen.

Doen zeggen wij, de dieren zijn het waard

Samen sterk voor de opvangdieren.

De donatie bedragen beginnen met 10 euro, kies voor ander bedrag, je kan dan ook bijvoorbeeld €2,50 doneren.

Dank jullie wel, namens de opvangpaarden en hondjes  

Deel de actie via hiernaast staande mogelijkheden, zodat dit gebeurd in jouw naam. Zet er zelf nog een leuke tekst bij tijdens jouw deelactie.

Dus deel het met zoveel mogelijk mensen.

 

Online collection box - Savings horse

SAVINGSHORSEBOX  Collection box online for the Vires Animaliae Foundation

 Through Stichting Geef (Stichting Geef) we have used the online Collectebus SAVINGSPAARD again because the foundation missed a lot of income last year and this spring. The income from training has often been cancelled, and standing at fairs to promote the foundation has also not posible.

Now the Geef foundation has set up a great system to be able to collect online, and we're happy to use it again to raise donations for the foundation. The SAVINGSHORSEBOX was therefore created to help the foundation to get through this year in order to be able to continue to give all animals what they need. We keep the Online Collecting Box Savings Horse open until the end of June, so that you have plenty of time to make a small or large donation.

Where does the money go?

The money is needed for the most important daily expenses, hay, feed, salt blocks and water. Then every now and then vet costs and special food that have to be paid.

Since the foundation really depends on donors and sponsors, this online collection Savings Horse is a great solution for the foundation.

Grab your chance to top up the collection box with your donation.

To help shelter animals with that.

Let’s Do this, the animals are worth it

Strong together for shelter animals.

The donation amounts start with 10 euros, choose a different amount, you can also donate, for example, € 2.50.

Share the promotion via the options opposite, so that this is done in your name. Add a nice text yourself during your share campaign.

So share it with as many people as possible.

Thank you, on behalf of the shelter horses and dogs

 

I. Bongers

Van Harte Gefeliciteerd alvast met je geboortedag 😘🌸❤️🌸😘

€ 25

23-06-2021

A. Schubert

This is from Sabrina's grandma. Many greetings

€ 100

14-06-2021

Anoniem

€ 100

06-06-2021

Anoniem

€ 10

25-05-2021

S. Habraken

Prachtig werk voor schitterende dieren door liefdevolle mensen!

€ 12,50

24-05-2021

S. van Duijvendijk

€ 10

12-05-2021

A. Verholt

€ 25

10-05-2021

D. Rood

Heel veel succes met de paardjes en de hondjes! Heel knap, groeten van Dunja mijn hondje. Goed dat je voor zo'n goed tehuis zorgt.

€ 30

09-05-2021

1
2
3
dakje met Geef-logo
€ 587 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 1.000
58%
24

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar het goede doel:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Delen

Aan wie wil je doneren?
×
Monique Ros
Monique Ros

€ 587,50 opgehaald