OK
×

Podencoworld (Stichting)

Podencoworld (Stichting) logo 1
Stichting Podencoworld heeft ten doel: a. het herplaatsen van Podenco-achtige honden uit Zuid-Europa, het verlenen van (financiële en materiële) ondersteuning aan plaatselijke shelters, alsmede het bestrijden van dierenleed in deze landen; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voor honden die daarvoor geschikt blijken te zijn, een nieuw tehuis te zoeken in Nederland. De honden komen naar Nederland zodra er een opvanggezin beschikbaar is. Alle honden blijven eigendom van de stichting en worden (ter bescherming van de hond) geplaatst met een adoptiecontract. In dit contract wordt onder meer tussen de adoptant en de stichting overeengekomen dat de hond goed zal worden verzorgd, dat niet met de hond gefokt mag worden en dat bij eventuele herplaatsing de hond altijd naar de stichting wordt teruggebracht. De stichting beoogt geen winstoogmerk, bestaat uit vrijwilligers, heeft geen asiel en werkt alleen met opvanggezinnen.
dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 13.442,78opgehaald
343donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
850971524
Geef:
4706

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo