OK
×
Geef.nl gebruikt cookies

Geef.nl gebruikt cookies om je een goed werkende website te laten zien.

Geef is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Onze cookies zorgen voor een goed werkende website. We gebruiken ze bijvoorbeeld om je login te kunnen onthouden. Daarnaast gebruiken we cookies ook om het gedrag van bezoekers vast te leggen en analyseren, waarmee we onze website kunnen verbeteren.

Klik op Accepteren en doorgaan om alle cookies toe te staan en verder te gaan naar de site, of klik op Cookie-instellingen om gedetailleerde omschrijvingen van de soorten cookies te bekijken en per soort aan te geven of je deze wilt accepteren.

Accepteren en doorgaan
Cookie-instellingen
Geef.nl

Podencoworld (Stichting)

Podencoworld (Stichting) logo 1
Stichting Podencoworld heeft ten doel: a. het herplaatsen van Podenco-achtige honden uit Zuid-Europa, het verlenen van (financiële en materiële) ondersteuning aan plaatselijke shelters, alsmede het bestrijden van dierenleed in deze landen; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voor honden die daarvoor geschikt blijken te zijn, een nieuw tehuis te zoeken in Nederland. De honden komen naar Nederland zodra er een opvanggezin beschikbaar is. Alle honden blijven eigendom van de stichting en worden (ter bescherming van de hond) geplaatst met een adoptiecontract. In dit contract wordt onder meer tussen de adoptant en de stichting overeengekomen dat de hond goed zal worden verzorgd, dat niet met de hond gefokt mag worden en dat bij eventuele herplaatsing de hond altijd naar de stichting wordt teruggebracht. De stichting beoogt geen winstoogmerk, bestaat uit vrijwilligers, heeft geen asiel en werkt alleen met opvanggezinnen.
dakje met Geef-logo dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

opgehaald
120 donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
ANBI:
850971524
Geef:
4706

Download de Geef app

Appstore logo Playstore logo