OK
×

Emoties huisdieren

Emoties huisdieren logo 1
Het is bij dieren moeilijk vast te stellen of ze emoties op dezelfde manier ervaren als mensen. Het is niet altijd duidelijk wat een dier voelt. Je kunt je dan ook makkelijk vergissen in de aard en de sterkte van zijn/haar gevoelens. Toch worden in het dagelijks leven regelmatig emoties toegekend aan dieren. Aan te nemen is dat ook dieren emoties 'gebruiken' om te reageren op bepaalde een situatie. Emoties zijn dus belangrijk voor hun functioneren. Middels dit project willen we graag inzicht krijgen in hoeverre huisdier-eigenaren bepaalde emoties aan hun huisdieren toekennen op basis van de gelaatsuitdrukking, lichaamshouding, en geluiden (blaffen, miauwen, grommen, blazen) van het dier. Ook willen we graag weten in hoeverre op een bepaald moment de emoties van de eigenaar en huisdier overeenkomen, met andere woorden nagaan of uw huisdier zijn/haar emoties afstemt op die van u (of andersom, bijvoorbeeld samen bedroefd, blij of boos zijn). Door te doneren aan deze studie draagt u bij aan onderzoek dat het welzijn van dieren probeert te verbeteren.