OK
×

UMCG Alzheimerfonds

UMCG Alzheimerfonds logo 1

Official name:

UMCG Alzheimerfonds

Visiting address:

Hanzeplein 1
9713GZ Groningen

Mailing address:

Postbus 30001
9700RB Groningen

E-mail address:

alzheimerfonds@umcg.nl

RSIN number:

855210643

KvK number:

63378949

Board of directors
Name
Job title
Employment date
Sophia de Rooij
Voorzitter
01-07-2018
Elske Marije Abma
Secretaris
01-07-2018
Jeroen de Vries
Penningmeester
01-07-2018

Activities

Het UMCG Alzheimerfonds steunt het onderzoek naar en de behandeling van dementie in het UMCG in de breedste zin. Het onderzoek richt zich zowel op de patiënt van nu, als ook op de patiënt van morgen. Hierbij richt het UMCG zich op het achterhalen van de oorzaak van dementie en de preventie van dementie, maar ook op het dragelijker maken van het leven met dementie voor zowel de patiënt als zijn naasten. Vanuit de definitie van gezondheid als: “het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren (…)” gaat het leven na een dementiediagnose momenteel gemiddeld nog negen jaar door. Wij zetten ons in die tijd zo waardevol mogelijk te maken.

Expenditures

Voor het uitvoeren van onze missie ondersteunen wij projecten die zich richten op: - Het verder verbeteren van de methoden om dementie vast te stellen. [diagnostiek]. - Het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes. [behandeling] - Het verbeteren van zorgtrajecten voor mensen met dementie en hun naasten. [behandeling] - Het achterhalen van de oorzaken van dementie. [fundamenteel onderzoek] - Het verminderen van de kans op dementie bij risicogroepen. [preventie] - De levenskwaliteit voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren.[sociale impact] - De samenleving verder betrekken bij en informeren over de voortgang van het dementieonderzoek. [maatschappelijke betrokkenheid]

Renumeration policy

De bestuursleden en de wetenschappelijke commissie van het UMCG Alzheimerfonds ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

dakje met Geef-logo

Our statistics

What we've accomplished together so far:

€ 7.071,89collected
397donations

Registered with

ANBI
KvK:
ANBI:
855210643
Geef:
9232

Share

Download the Geef app

Appstore logoPlaystore logo