OK
×
Campaigner
Adrie van Osch

Wij gaan een film maken

Jaarlijks vindt de bloedprocessie plaats in Boxtel. Hierin wordt het bloedwonder herdacht dat rond 1380 in Boxtel heeft plaatsgevonden: Priester Eligius van de Aker stiet tijdens de mis de beker met witte wijn om en de altaardoeken kleurden rood. Deze bloeddoeken zijn in 1652 ondergebracht in Hoogstraten (in het huidige België) omdat het katholieke geloof in die tijden in Noord-Brabant niet meer mocht worden uitgeoefend. In 2024 is het 100 jaar geleden dat één van de bloeddoeken vanuit Hoogstraten weer is teruggebracht naar Boxtel. Vanaf dat moment wordt de processie weer in Boxtel georganiseerd.

Wij constateren als bestuur van de Heilig Bloedstichting Boxtel al geruime tijd dat het elk jaar moeilijker wordt om de processie te organiseren. Ook al hebben we nu nog zo’n 500 deelnemers, door de vergrijzing van de bestaande deelnemers en het gebrek aan aanwas van jongeren loopt het deelnemer bestand hard terug. Het zou bijzonder jammer zijn als het hierdoor binnen nu en 10 jaar niet meer mogelijk is om de processie te organiseren. De processie is namelijk, los van zijn religieuze oorsprong, van groot sociaal en cultureel belang voor Boxtel en zijn inwoners.

Ons bestuur heeft zich afgevraagd hoe jongeren te betrekken bij de bloedprocessie om deze zo belangrijke traditie in stand te houden.

Binnen ons bestuur en gesteund door een externe werkgroep van enthousiaste vrijwilligers zijn we na uitgebreide discussies tot de conclusie gekomen dat we het verhaal van het bloedwonder (en nog belangrijker: de waarden die daarin besloten liggen) op een eigentijdse manier willen vertellen. Daartoe zijn we gestart met de productie van een film, “Bloedverwanten”, waarin jongeren de hoofdrol spelen. De werving van acteurs uit onze gemeente van verschillende scholen is achter de rug en de opnames zijn begonnen. Het enthousiasme is enorm groot.  

Het jaar 2023 is nodig om de film te produceren. De totale kosten worden geraamd op € 97.500. In de afgelopen jaren heeft ons bestuur al een bedrag voor deze film en voor andere feestelijke activiteiten in het jubileumjaar 2024 gereserveerd van € 30.000. U zult begrijpen dat de volledige kosten niet gedekt kunnen worden door onze Stichting. Om deze reden worden verschillende sponsoracties georganiseerd en worden fondsen aangeschreven. En daarom hebben we ons nu ook aangemeld bij geef.nl.

 

Wij hopen dat onze actie ons in staat stelt om de film te maken!!

The campaigners have not yet published any updates.
dakje met Geef-logo
€ 1.736 collectedThe total amount is updated every 10 minutes. Did you just donate? It's possible that your donation hasn't been counted yet. Don't worry, it will be fine!
of € 10.000
17%
64

donations

0

days left

hart Donate now
The proceeds of this campaign go to this charity:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Share

Participate
×
Participate in this campaign
Who do you like to donate to?
×
Geen profielfoto
Adrie van Osch

€ 1.736,50 collected