Welkom bij geef.nl | Kom in actie en doneer online aan goede doelen
Algemene informatie over geef.nl

Over ons

GeefSamen via Geef.nl: geld inzamelen voor goed doel

GeefSamen via Geef.nl is een initiatief van Stichting GeefGratis. We helpen goede doelen, particulieren en bedrijven in Nederland met geld inzamelen. Omdat ieder goed doel een steuntje in de rug verdient. En goede doelen door middel van geld in te zamelen hun eigen doelstellingen beter en eerder kunnen bereiken. Geld inzamelen voor een goed doel gaat bij ons online: op GeefSamen via Geef.nl kan iedereen in actie komen of doneren aan een actie of goed doel. We bieden de aangesloten goede doelen daarvoor gratis te gebruiken online software aan. Inmiddels ondersteunen we met zijn allen al meer dan 3.000 goede doelen.

Stichting GeefGratis heeft geen winstoogmerk. Alles gaat bij ons op basis van ‘no cure, no pay’ en staat ten dienste van het stimuleren van de filantropie en het inzamelen van geld voor goede doelen. We zijn volledig transparant over onze inkomsten en uitgaven en leggen op een heldere manier verantwoording af. Dat vinden we niet meer dan vanzelfsprekend. We werken immers op basis van vrijwillige giften en wij en de aangesloten goede doelen zijn daar de donateurs zeer erkentelijk voor.

Kijk voor meer informatie over de stichting op www.geefgratis.nl.

Contactgegevens

Stichting (Derdengelden) GeefGratis
Pinksterbloem 3
5411 TZ Zeeland
KvK nummer(s): 17137130 | 52761932
BTW-nummer NL810193759B01

Onze partners en samenwerkingsverbanden

Voor onze overige partners, zie: http://www.geefgratis.nl/partners