OK
×

Education First Foundation

Education First Foundation logo 1

In Nepal is er een grote leemte in de toegang van kinderen tot het onderwijs. Vele kinderen beginnen aan onderwijs, maar in hogere klassen wordt er vaak afgehaakt omwille van sociale of financiële redenen. Basisonderwijs wordt gevolgd door de meeste kinderen maar oudere kinderen worden vaak thuis gehouden om te werken.
Cijfers van doorstroom dalen drastisch in de hogere klassen. Het feit dat schoolcomités – in weerwil van afspraken met de overheid- schoolgeld rekenen is een van de redenen dat kinderen beperkt toegang hebben. Andere redenen zijn druk van de ouders op het kind om te gaan werken of trouwen en de vaak lange afstanden naar school. Nog geen 1% van gehandicapte kinderen maakt de school af. 

Gelet op het hoge aantal uitvallers door bovenvermelde redenen, is stichting Veldwerk een beurzenprogramma gestart in 2004. Dat programma voorziet in de benodigde gelden voor leerlingen in het basis, vervolg en beroepsonderwijs, soms zelfs voor hoger onderwijs. 

Wie komen in aanmerking?
Stichting Veldwerk regelt studiebeurzen voor kinderen in en buiten Kathmandu, voor kinderen in de lokale gemeenschappen maar ook voor kinderen die gere-integreerd zijn uit kindertehuizen, zoals bijvoorbeeld Hamro Gaun. Studenten krijgen een beurs voor hun ‘+2’ (2 jaar vervolgstudie op secundair onderwijs) of een beroepsopleiding, soms zelfs voor het volgen van een bachelors. 
Leerlingen worden geselecteerd op de sociale en economische situatie van de familie. Vooral kinderen die het risico lopen op kinderarbeid of kinderen uit grote gezinnen komen in aanmerking. Ook wordt gekeken naar de gezondheid van de ouders en andere familieleden. Speciale voorrang wordt gegeven aan (half)wezen, de lagere kasten, gehandicapten en meisjes. 

Van aanvraag naar ondersteuning
Wanneer een beursaanvraag binnenkomt, doorgaans vanuit een school, een organisatie of vanuit de familie zelf, dan gaat een veldwerker van onze partnerorganisatie Education First Foundation (EFF) op bezoek bij de familie om de thuissituatie te bekijken. Als blijkt dat de student in aanmerking komt voor een beurs, dan wordt er gezocht naar een sponsor. Komen mogelijkheden en verwachtingen overeen met de behoeftes van de student, dan zal de student worden toegelaten in het beurzenprogramma. Het soort beurs is aangepast aan wat hij of zij nodig heeft. Hoewel een beurs doorgaans alleen het school- of collegegeld inhoudt, ontvangen sommige studenten ook schoolboeken en schrijfmateriaal, tiffin (lunch) en soms zelfs ondersteuning bij onderdak. 

Veldwerk van EFF

Het team van sociale werkers van EFF brengt geregeld bezoek aan de studenten die studeren met een studietoelage. Zij houden contact met de school en ook met de familie en gemeenschap waar de kinderen wonen. Het is belangrijk dat de ouders of toeziend voogd van de kinderen het belang van onderwijs inzien en zij worden zo nauw mogelijk betrokken bij de opleiding en het onderwijs van de studenten. Bezoeken zijn ook belangrijk om voor financiële, medische of familie problemen zo snel mogelijk een oplossing te vinden in overleg met de familie om de kans dat het kind de school verlaat te minimaliseren.

Resultaten

Het ontvangen van een beurs kan de toekomst veranderen voor kinderen die nooit een kans kregen om te leren of die gedwongen moesten stoppen met school. Het maakt hen mogelijk om verantwoordelijke, onafhankelijke leden van de samenleving te worden. Onderwijs is de meest krachtige manier om armoede te bestrijden en een land voorwaarts te helpen. 

EFF verstuurt naar de sponsor periodiek een voortgangsverslag. Dit verslag geeft de studieresultaten weer evenals een beschrijving van de persoonlijke ontwikkeling van de student. 

De (meeste) studenten hebben een individuele sponsor die instaat voor de maandelijkse kosten maar EFF en SVN hebben nog andere onkosten: lonen van de sociale werkers, administratieve kosten van EFF en onvoorziene kosten zoals medische hulp. Hiervoor zijn er ook algemene donors nodig.

Extra, administratie en onvoorziene kosten voor EFF zijn ongeveer 15.000 Euro per jaar.

dakje met Geef-logo
Website:
Startdatum:
23-05-2020
Einddatum:
23-05-2025
Nog 1784 dagen te gaan