OK
×

Algemene projectondersteuning

Algemene projectondersteuning logo 1

Their Voice ondersteunt de opzet van nieuwe of de continuïteit van bestaande projecten in het Voltagebied. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet een project aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste eis is dat het project zich in de eerste instantie op de behoeften van de inwoners van de  Volta regio moet richten. Daarnaast is het van belang dat een project samenwerkt met de lokale bevolking en gebruik maakt van de lokale capaciteiten. Het doel van alle activiteiten gezamenlijk moet duurzame ontwikkeling zijn.

Their Voice steunt jaarlijks in ieder geval drie projecten, maar afhankelijk van het aantal aanvragen en de beschikbare fondsen kan dit aantal wisselen. In het menu hieronder vindt u de namen van projecten die wij in het verleden en heden steun(d)en. Door op de naam van het project te klikken, kunt u meer lezen.

Stichting Their Voice zoekt actief naar ondersteuning voor de projecten. U kunt hierbij denken aan het verzamelen en versturen van benodigde materialen, het zoeken naar vrijwilligers voor tijdelijke ondersteuning in Ghana, het zoeken naar (vaste) donateurs en het zoeken naar fondsen om groei en continuïteit van de projecten te ondersteunen.

Er wordt nauw samengewerkt met de lokale bevolking en lokale organisaties, projecten en overheidsinstanties waarbij de hulpvraag al dan niet in samenwerking met één van de bestuursleden in kaart wordt gebracht. Ondersteuning is normaliter eenmalig en dient tot doel om een project opstart- of doorstartsteun te bieden, totdat het project voldoende capaciteit heeft opgebouwd om zelfstandig door te gaan. Over projectondersteuning wordt in de bestuursvergaderingen besloten.

dakje met Geef-logo
Website:
Startdatum:
28-02-2010
Einddatum:
30-12-2025
Nog 683 dagen te gaan

Goed doel